“Ülkemiz, ekonomik ve sosyolojik açıdan tarihinin belki de en kötü dönemini yaşanmaktadır. Şehrimiz ve ülkemizin genelinde yaşanan talihsiz ve bir o kadar da yüz kızartıcı olaylara baktığımızda, gelecek nesiller açısından büyük kaygı duymaktayız. Her fırsatta laik düzeni eleştirip, kendilerine göre bir ahlak anlayışı tanımı yaparak; laiklik ve modernlikle özdeşleştirdikleri her olayı, ahlak dışı gösterip yasaklama zihniyetinde olan bu iktidar ve bürokrasisi, ne yazık ki son günlerde yaşanan rezaletler karşısında, bunları; münferit olaymış gibi göstererek, faillerin kimine bağımlı, kimine ise sabıkalı diyerek geçiştirmektedir. Münferit olay dahi olsa; bu, yine yönetim erkinin ve o illerin en büyük mülki amirinin sorumluluğundadır.

Keza Eskişehir’imizde yaşanan yasaklara ilişkin de bazı “ahlaki” kaygılar taşıdığı iddiası üzerinden kamuoyu oluşturulmuş ve gençlerimiz dahi ayrıştırılmaya çalışılmıştı. Buna mukabil, milli eğitim gibi devletin en kutsal;  sorumluluğu ve vebali en büyük kurumunda yaşanan ve rezalet tabirinin bile hafif kalacağı olaylar karşısında, bazı “duyarlı” kesimlerin sessiz kalması da en hafif tabiriyle aymazlıktır. Odunpazarı İlçemizde,  barlar sokağı yapılacağı iddia edilen bir mahallemiz üzerinden, günlerce kamuoyu oluşturan ve bu karşı duruşun; öğrencilerimizi ahlaki açıdan korumak maksadı taşıdığını iddia eden, bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerinin, şehrimizde infial yaratması gereken; küçük çocuklara istismar gibi korkunç bir olayda neden sessiz kaldığı da ayrı bir soru işaretidir.  Artık bu ülkede, sapkınlık ve cinsel istismar konusu, sıradanlaştırılmakta mıdır diye de sormak isterim.

Üzülerek belirtmeliyim ki! Ülkemizdeki bu kötü gidiş, telafisi mümkün olamayacak büyük bir toplumsal yıkıma doğru evirilmiştir. Tüm bu olumsuzlukların temelinde; başta ekonomi, kontrolsüz göç yığını, gereksiz baskı ve yasaklar ve en önemlisi de kurucu değerlere yapılan saldırının, çok daha vahim olaylarla bizlere geri dönmesi vardır. Ve tüm bunların müsebbibi de ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidardan başkası değildir. Milletimize reva görülen bu kötü manzarayı esefle kınıyor, acilen çözüm üretilmesini bekliyoruz”