AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetim Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tıbbi atık sterilizasyon tesisi ihalesinde gariplikler silsilesi yaşandığını belirtti. Yap-işlet-devret modelinin işlet ama devretme modeline dönüştüğünü vurgulayan Gücüyener, şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisi 2008 yılında Yap-İşlet-Devret modeli ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıllığına ihale edilmiştir.

Yap-işlet-Devret Modeli, İleri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ihtiva etmektedir.

İlgili kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından yapılan yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer.

Tesis yap-işlet bölümüne uygun olarak inşa edilip işletildi ise de 10 yılın sonunda idareye devredilmemiştir. 2018 yılında böyle bir tesis için sembolik denebilecek 43.333,33 TL aylık bedel ile aynı şirket tarafından işletilmeye devam etmiştir. 3 yıl bu şekilde işletildikten sonra tekrar ihaleye konu olmuştur.  

Tesisin “yap-işlet-devret” modelinin kanundaki tanımı gereği belediyeye devri gerekirken işler durumda belediyeye teslim edilememesi soru işaretidir. Teslim yerine aynı şirket tarafından 3 yıl daha işletilmiştir. 2021 yılında ise yeni sterilizasyon cihazı kurulmasını da içerir şekilde 10 yıllığına tekrar ihaleye çıkılmıştır. İlk ihalede cirodan düşük bir yüzdeye ihale edilmişken bu ihale iptal edilmiş bu kez cironun %72’ine ihale edilmiştir. Süreç bir nevi gariplikler silsilesidir. Yap-işlet-devret modeli işlet ama devretme modeline dönüştürülmüştür.  

İki ihale arasındaki fark, tesisi hali hazırda işleten şirketin cironun %72’si artı 10.000+KDV’ye kiralamayı kabul etmesi, belediyenin yaklaşık maliyet hesabının ne denli yanlış yapıldığının ve tesisin kendisi tarafından işletilmemesinden dolayı ortaya çıkan gelir kaybını da gözler önüne sermektedir.“

Editör: Mustafa YILDIRIM