Ev Eşyası Depolama Fiyatları Ev Eşyası Depolama Fiyatları

CE İşareti Ne Zaman Zorunludur?

Pek çok ürün AB'de satılmadan önce CE işaretine ihtiyaç duyar. CE işareti, bir ürünün üretici tarafından değerlendirildiğini ve Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığının kabul edildiğini gösterir. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen ve daha sonra AB'de pazarlanan ürünler için gereklidir.

CE belgesi Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında uyulması mecburi olan ürünlere koyulan bir işarettir. Bu kapsama giren ve Avrupa Birliği üye ülkelerin piyasasına sunulacak bu ürünlerde bu işaret zorunludur. Ürünlerin Avrupa piyasalarında serbestçe dolaşabilmeleri için bir nevi sahip olmaları gereken bir pasaport gibi düşünülebilir.

Bununla birlikte CE işareti yalnızca AB spesifikasyonlarının mevcut olduğu ve CE işaretinin iliştirilmesini gerektiren ürünler için zorunludur.

Bazı ürünler aynı anda birden fazla AB şartına tabidir. Ürününüze CE işaretini iliştirmeden önce ilgili tüm gerekliliklere uygun olduğundan emin olmalısınız. AB spesifikasyonlarının bulunmadığı veya CE işaretinin iliştirilmesini gerektirmeyen ürünlere CE işareti iliştirilmesi yasaktır.

CE İşareti Nasıl Alınır?

Ürünün üreticisi olarak tüm gerekliliklere uygunluğu beyan etme sorumluluğu tamamen size aittir. CE işaretini ürününüze iliştirmek için lisansa ihtiyacınız yoktur ancak bunu yapmadan önce şunları yapmalısınız:

(a) AB çapındaki ilgili tüm gerekliliklere uygunluğun sağlanması

(b) Ürününüzü kendiniz değerlendirip değerlendiremeyeceğinize veya onaylanmış bir kuruluşa başvurmanız gerekip gerekmediğine karar verin

(c) Uygunluğu belgeleyen bir teknik dosya hazırlayın : teknik belgeler hakkında bilgi edinin

(d) Bir AB uygunluk beyanı taslağı hazırlayın ve imzalayın

Ürününüz CE işaretini taşıdığında, yetkili ulusal otoritenin talep etmesi halinde, onlara CE işaretiyle ilgili tüm bilgi ve destekleyici belgeleri sağlamanız gerekir.

Bağımsız Bir Değerlendirmeye Mi İhtiyacınız Var?

Ürününüzün onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmeniz gerekir . Bu bilgiyi ürününüz için geçerli olan ilgili mevzuatta bulabilirsiniz: ürün kategorisine göre kuralları kontrol edin . Bu adım tüm ürünler için zorunlu değildir .

Onaylanmış bir kuruluşu dahil etmeniz gerekiyorsa , CE işaretinin yanında onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da bulunmalıdır. CE işareti ve kimlik numarası, birbirleriyle açıkça bağlantılı göründükleri sürece ayrı ayrı iliştirilebilir.

Ürününüzü belgelendirebilecek onaylanmış bir kuruluşu aramak için Nando veritabanını kullanabilirsiniz .

Ürününüzün bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması gerekmiyorsa teknik gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmek size kalmıştır. Bu, ürününüzü kullanırken olası risklerin tahmin edilmesini ve belgelenmesini içerir.

Gönüllü sertifikalara dikkat edin!

Onaylanmış bir kuruluşu dahil etmeniz gerekiyorsa, ürününüze CE işaretini ancak test edilmiş ve AB uyum mevzuatından uygunluk değerlendirme prosedürünü geçmiş olması durumunda koyabilirsiniz. Ne yazık ki, AB hukuku kapsamında onaylanmış kuruluş olmayan bazı belgelendirme kuruluşları, kendi yetki alanları dışındaki alanlarda da sertifika vermekte ve bunlara “gönüllü sertifikalar” adını vermektedir. Bu sertifikalar herhangi bir ürün kontrolü yapılmadan verilmektedir ve herhangi bir mevzuat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle kendi yetki alanlarındaki onaylanmış kuruluşların uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile karıştırmayın. Ayrıca gönüllü sertifikaların CE işareti taşıması da kabul edilemez .

Herhangi Bir Ücret Ödemeniz Gerekiyor Mu?

Üretici olarak uygunluk değerlendirmesini kendiniz yaparsanız herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmaz. Bununla birlikte, onaylanmış bir kuruluşun hizmetlerini kullanmayı tercih ederseniz veya ürününüz için geçerli olan AB spesifikasyonları, onaylanmış bir kuruluş tarafından bağımsız değerlendirme yapılmasını gerektiriyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşa sağladığı hizmet için ödeme yapmanız gerekir. Maliyet, ürününüz için hangi sertifikasyon prosedürünün geçerli olduğuna ve ürünün karmaşıklığına vb. bağlıdır.

CE İşaretini Nasıl Eklemelisiniz?

CE işareti görünür , okunaklı ve silinmez olmalıdır .

CE işareti "CE" harflerinden oluşmalı, her iki harf de aynı dikey boyuta sahip olmalı ve 5 mm'den küçük olmamalıdır (ilgili ürün şartlarında farklı belirtilmediği sürece).

Ürününüzdeki CE işaretini küçültmek veya büyütmek istiyorsanız iki harfin oranlarına dikkat etmelisiniz. Baş harfler görünür kaldığı sürece CE işareti farklı biçimlerde olabilir (örneğin renkli, düz veya içi boş).

CE işareti ürünün kendisine yapıştırılamıyorsa , varsa ambalajına veya beraberindeki belgelere yapıştırabilirsiniz. Ürününüz CE işaretinin iliştirilmesini gerektiren çeşitli AB direktiflerine/yönetmeliklerine tabiyse, beraberindeki belgelerde ürününüzün geçerli tüm AB direktiflerine/yönetmeliklerine uygun olduğu belirtilmelidir.

CE işareti resim dosyalarını DG GROW portalından indirebilirsiniz .

CE İşaretinin Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

CE işaretinin geçerlilik süresi yoktur . Ancak CE işareti için gerekli olan AB Uygunluk Beyanı'nın (DoC) güncel tutulması gerekmektedir. DoC'nin herhangi bir unsurunun değişmesi durumunda, Beyannamenin versiyonu güncellenmelidir. Değişiklikler örneğin mevzuatta, üründe veya üreticinin veya yetkili temsilcisinin iletişim bilgilerinde değişiklik olabilir.

İthal ürünler için ithalatçı, ürünün DoC ile birlikte sunulmasını sağlamalı ve bunun bir kopyasını, ürünün piyasaya arz edilmesinden itibaren 10 yıl süreyle saklamalıdır. Bu yazı AB’nin bu web sitesinden Türkçe’ye çevrilerek uyarlanmıştır.

Editör: Mustafa YILDIRIM