Kadın ve Cumhuriyet’in birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu belirten Aldemir, “Ülkemizin kurucusu Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kadın erkek bir arada kurduğumuzu vurgulamış ve şöyle demiştir: ‘Dünyada hiç bir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez.' Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; hepimizi özgürleştiren laiklik ilkesine sımsıkı sarılıyoruz. Eşitlik mücadelesini kadın-erkek bir arada veriyoruz.” İfadelerini kullandı.
AKP iktidarında kadınların payına yoksulluk, şiddet ve ölüm düştüğünü dile getiren Akdemir, şunları söyledi: “Bu tespitimizi veriler de doğruluyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2019 yılı verilerine göre; Türkiye kadına yönelik şiddette 1. sırada yer alıyor. Ülkemizde, her 10 kadından 4'ü hayatında en az 1 kez erkek şiddetine maruz kalıyor. Bu düzeni değiştirmenin tek yolu eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bizler, kadınların eşit temsil edildiği demokratik, laik bir Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız.”
Eşitliği de ve özgürlüğü de ilk seçimlerden sonra bu topraklarda hakim kılacaklarını ifade eden Akdemir, “Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, kadın haklarının, çevre haklarının güvence altına alındığı özgürlükçü bir sistem inşa edeceğiz. Kız çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alacağız.” şeklinde konuştu.

Editör: Mustafa YILDIRIM