Gübre fiyatlarının artış nedenleri ve alınacak önlemlerin tespiti amacıyla meclis araştırması komisyonu kurulması talebini içeren TBMM önerge görüşmeleri sırasında İYİ Parti grubu adına söz alan Arslan Kabukcuoğlu, “ 18 yılda DAP gübre fiyatı 19 kez artmıştır. Eskişehir ve Türkiye çiftçisi günümüzde gübre bedelini peşin yatırıyor ve üç-dört gün sonra ürünü satın alıyor. Bu, Türkiye tarihinde görülmemiş bir şeydir, çiftçi zannedersiniz ki altın satın alıyor. Türkiye çiftçisi böylesi olayla hiç karşılaşmadı. Bu yıl çiftçi istese de pahalılık nedeniyle gübre kullanamayacaktır. Türk çiftçisinin kullandığı gübrede % 65 ithal girdisi vardır. AK PARTİ iktidarda yirmi yılda maalesef bu kadar stratejik bir üründe tamamen yerli üretimi sağlayamamıştır, tıpkı aşıda olduğu gibi.” İfadelerini kullandı.

Eskişehir Çiftçisi Zararda

              Zirai verimde yüzde 50 kadar payı olan gübrenin, çiftçilerin hiçbir zaman vazgeçemeyeceği bir üretim maddesi olduğunu belirten Kabukcuoğlu, Eskişehir çiftçilerini örnek göstererek, “kıraç tarımda, bir dekar tarlada buğday ziraatının toplam masrafı 696 lira olup 300 kilo buğday aldığı takdirde eline geçecek para 690 liradır. Kaldı ki bu, normal şartlarda hesap edilen bir sonuçtur. Geçtiğimiz yıl kuru ziraatta biliyorsunuz bir kuraklık yaşandı ve çiftçi külliyen zarardadır.” dedi.

Gübre Desteği Artmamış, Azalmıştır!

              . 2021 yılı itibarıyla çiftçinin girdilerinin bir yılda %30 arttığını ancak taban fiyatlarına verilen artışların nadiren %30 olmakla birlikte çok defa bu fiyatın altında kaldığının altını çizen Kabukcuoğlu, “ Artan gübre fiyatları düşünüldüğünde, Ak Parti Hükümeti geçen yılda 8 lira destekle gübre girdilerinin %13'ünü karşılarken, günümüzde 16 lirayla ancak %6'sını desteklemektedir.” tespitinde bulundu.

Çiftçinin Borcu 200 Milyara Dayandı

              İYİ Partili Kabukcuoğlu, 19 yılda Türk çiftçisinin borcunun 50 misli, gelirinin ise sadece 6.6 misli arttığına değindiği konuşmasına şöyle devam etti: “Çiftçinin düştüğü bu kötü durum AK PARTİ hükûmetlerinin uyguladığı yanlış politikaların sonucudur. İşin kötü tarafı "Paramız var ki ithal ediyoruz." devri de sona ermiştir. Nüfusumuzun sadece yüzde 7'si köylerde yaşamaktadır, yaşayan nüfusun ortalama yaşı 50'dir, gençler artık köylerde durmamaktadır. Hükûmetin yıllardır uyguladığı politika sonucu Türk hükûmeti gıdayı baştan son ithal edecektir. Bahsettiğimiz konu aslında bir kısım nüfusun yokluğu, yoksulluğu değil; Türk milletinin toptan aç kalmaması meselesidir.

              Önerge AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin vermiş olduğu hayır oylarıyla reddedildi.

Editör: TE Bilişim