Çocukların cinsel istismardan korunması için başlatılan “Beşte Bir (One in Five) kampanyasına Türkiye’den ilk imzayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi attı. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda geçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Uluslararası Çocuk Merkezi Genel Müdürü Münevver Bertan imza atarak sözleşmeyi hayata geçirdi.

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM/ICC) Avrupa Konseyi ile birlikte başlattığı çocukların cinsel istismardan korunması için atılması gereken yasal adımların hayata geçirilmesi yönündeki kampanya adını Avrupa Konseyi verilerinden aldı. “Beşte bir” ismi Avrupa’da her 5 çocuktan birinin cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru olduğunu anlatıyor. Kampanya ile çocuklarda, ailelerde, toplumda duyarlılık yaratmayı ve olayların açıkça bildirimini sağlayarak suçluların cezalandırılması amaçlanıyor. Kampanyaya verilen desteğin yanı sıra, Uluslararası Çocuk Merkezi yine çocukların cinsel istismardan korunması için eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini içeren bir projeyi Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile yürüteceğini açıklayacak. Proje kapsamında 8 yaşın altında çocuğu olan 100 aileye, bunun yanı sıra STK ve okul öncesi eğitimcilerin oluşturduğu 100 temsilciye eğitim yoluyla ulaşılacak.

YENİ PROJELER DE GELİYOR

İmza töreni öncesinde konuşan Yılmaz Büyükerşen, “Büyükşehir belediyesi olarak Eskişehir’de gerçekleştirdiğimiz bir çok projeyi yarının büyükleri çocuklarımızı düşünerek gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuz” dedi.  Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, toplumsal çalışmalara öncelik olarak gördüklerini ifade eden Büyükerşen, “Önümüzdeki günlerde de bugüne kadar yapılanlara yeni projeleri de tanıtacağız. Yakında bunların bir bölüm daha hizmete girecek” diye konuştu.

ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ VE ES ÇOCUK EVİ

Eğitim yalnızca devlete  bırakılacak kadar basit bir iş olmadığını değinen Büyükerşen şunları söyledi: “Öğrencilerin daha bilgili daha donanımlı olarak yetişmesi için eğitim alanında yaptığımız yatırımlar çok bunları halk biliyor ama ne yazık ki bazı kurum ve kuruluşlarca bunlar görmezden geliniyor. Bilim Deney Merkezi, Uzay Evi, eğitime destek için oluşturduğumuz merkezler, çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren onları mutlu eden tematik parklarımız, neredeyse hiç bilinmeyen anne ve babası cezaevinde olan çocuklarımıza yönelik okul öncesi eğitim veren Es Çocuk Evi, çocuk festivali düzenlenen çocuk tiyatrolarımız. Büyükşehir belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde bir de çocuk hakları birimimiz bulunmaktadır. Bu son ikisinden basınımız dahil pek çok kurumun haberi yok. Bunlar reklam yapılması bizce gerekli olmayan sessiz hizmetlerimiz. Çocuk hakları konusunda Mart 2011’den bu yana faaliyet gösteriyoruz, çocuk haklarının gereklerini yerel yönetimlerde yaygınlaştırmak, bu alanda farkındalık çalışmaları yine sessiz sedasız yapılıyor.”

KANAYAN BİR YARA

Çocukların evrensel bir sorun olarak cinsel istismara karşı korunmasında  yerel yönetimler olarak sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini belirten Büyükerşen sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar konusunda yaptığımız çalışmaları Avrupa Konseyi ile yürüttüğümüz pek çok projeden dolayı tüm dünya biliyor ve Eskişehir’i bir marka olarak görüyorlar. Cinsel istismar toplumun kanayan yarası, buna çok önem veriyorum, belediyemizin uluslararası çok önemli insancıl ve sosyal hizmetlerinden biri olacak. Büyükşehir Belediyesi Avrupa Konseyi’nin Çocukların Cinsel Sömürüden ve İstismardan Korunmalarıyla İlgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni  (CETS No. 201, Lanzorette Sözleşmesi)  de imzalayarak Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştiriyor. Bugün burada imza altına aldığımız sözleşmenin bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili birimlerimizce buna katkı sağlayacağız. Bugün burada atılan imzaların diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum.”

BU AYIBIN KALDIRILMASI HER KESİMİN GÖREVİ

Büyükerşen’den sonra söz alan Uluslararası Çocuk Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Münevver Bertan, şöyle konuştu: “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günüy’dü, bu yana 24 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye de dahil olmak üzere 194 ülke tarafından imzalanmış uygulanmaya başlanmıştır. Çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü ülkemizde de önemli bir yaradır, Türkiye’de buna ilişkin kesin veriler bulunmamaktadır, çocukları halk sağlığı açısından son derece üzücü dehşet verici bu ayıbı ortadan kaldırmak her kesimin görevi olmalıdır. Şiddetten arınmış güvenli toplumun sağlanması çok yönlü çalışmalarla mümkündür, gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması, toplumun her kesiminin sağlık sistemleri, medya ve din adamlarının konuya duyarlılıklarını arttırılması gereklidir. Cinsel istismardan korunmada erken tanı çok önemlidir, bunun için yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Çalışmanın sorunun çözümünde yararlı olacağına inanıyorum.”

2012’DE 120 BİN İSTİSMAR VAKASI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Jale Nur Süllü, ise şu ifadelere yer verdi: “Pek çok ilke imza atmış bir belediye olarak bir ilke daha imza attık. Belediye olarak çok sayıda proje gerçekleştiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz, gurur duyduğumuz bir başka konu da 2011 yılının 23 Nisan’ında kurduğumuz Çocuk Hakları Birimi. Birimimizin amacı 0 - 18 yaş arası çocuklarda aile ve toplumda bedensel, bilişsel, sosyal sağlığın gelişmesine yönelik hak temelli çalışmaları yürütmektir. Bu iç acıtan sorun nedeniyle sadece 2012 yılında 120 bin vaka yaşanmış Türkiye’de. Bu rakam bile durumun ciddiyeti açısından önem taşıyor, bunun önlenmesinde bir nebze de olsa katkımızın olması bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti.”