Tambova, “Son günlerde yaşanan ve partimizin içinde olduğu süreçle ilgili kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendirmek adına; bu açıklamayı yapmak zaruret haline gelmiştir. DSP’nin Cumhur İttifakını desteklemesi ve Ak Parti listelerinden seçime girme kararı; Sn Bülent Ecevit’in ve Demokratik Sol Partinin ilkeleriyle asla bağdaşmayacağı ve bu konuda, Onursal Genel Başkanımızın net görüşleri de kamuoyunun malumuyken; bugün gelinen noktada, Cumhur İttifakını ve Ak Parti’yi desteklemek tarihi bir hata olacaktır.

Gürcan Afet Bölgesinde İncelemelerde Bulundu Gürcan Afet Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Böyle bir davranış! Ecevit’in DSP’sinden asla beklenmeyeceği ve önümüzdeki yıllarda, gelecek kuşaklara izah edemeyeceğimiz bir hata olacağından; Başkanlık Kurulu Üyesi 3 arkadaşımla beraber, karşı irade beyan etmiş; ancak Genel Başkanı, bu tarihi yanlıştan döndürmek konusunda başarılı olamamıştık. Bunun üzerine; Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimizden istifa ederek, partimizin rencide edilmesi sürecine ortak olmama kararımızı, kamuoyuyla da paylaşmıştık. Sonuç itibariyle, PM’nin onayı olmadan alınacak kararlar, geçerli olmayacağından; bugün gelinen süreçte, esasen cumhur ittifakına katılan, Ecevit’in DSP’si değil Sn Önder Aksakal’ın kendisidir.

Bu seçimin, ülkemiz açısından önemine binaen, iktidarın gönderilmesi için her türlü gayretin sarf edilmesi gerektiğine yürekten inanmaktayım; lakin partilerin ve ittifak yapılarının karışıklığına ve uyumsuzluklarına bakacak olursak; seçimlerden sonra iktidar değişse dahi ülkemizde, bir siyasal sistem krizi yaşanması da muhtemel görünmektedir. İktidarın değişmesi, birinci önceliğimiz olmakla beraber; günü geldiğinde, bu sorunları da ivedilikle bertaraf edecek çözüm önerilerini, hep birlikte inşa etmeliyiz; zira siyaset kurumu, seçmen nezdinde umut olmaktan hızla uzaklaşmaktadır.

Eskişehir’de açıklanan aday listelerinin; şehrimize ve partilerine hayırlı olmasını dilerken; tüm adaylara, üstün başarılar temenni ediyorum. Nihayetinde bu, bir demokrasi yarışıdır ve el birliğiyle, ülkemizi; bugünkü kötü gidişattan kurtarmak ve geleceğe taşımak hepimizin öncelikli vazifesidir.”