Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar Saltanatın Kaldırılması ve Harf Devrimi yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit! Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit!

“ Bugün, Cumhuriyet tarihinin iki önemli devrimini kutluyoruz. Bunlar, Saltanatın Kaldırılması ve Harf Devrimidir.

Yüz yıl önce bugün, TBMM tarafından saltanat kaldırıldı. Meclis, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” dedi.  Saltanat, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesini imzalayarak, düşman kuvvetlerinin ülkemizi işgaline izin vermiş ve düşmanın işgali gerçekleştirmesi için yardımcı olmuştur. Düşmana kendisi direnmediği gibi birde, ülkemizi korumak için Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan, Kuvay-ı Milliye’ye    savaş açmış ayaklanmalar çıkarmıştır. Hatta, Mustafa Kemal Paşa’ya idam fermanı yayınlamıştır.

 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, zaferle  sonuçlanması ile ülkeyi yönetme hayalleri kuran Padişah Vahdettin’e, TBMM’si 1 Kasım 1922’de mecliste kabul ettiği kanunla gereken yanıtı vermiş ve saltanatı kaldırmıştır. Son Osmanlı Padişahı, İngiliz zırhlısına sığınarak ülkeyi terk etmiştir.

 1 Kasım 1928’de ise, Harf Devrimi gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti, Saray ve Medrese dili oluşturarak, halkı cahil bırakmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra, ülkemizde erkeklerde okuma yazma oranı yüzde beş iken kadınlarda bu oran binde yedi civarındaydı.  Bunlarında büyük bir çoğunluğu gayri müslimlerden oluşmaktaydı. Okullaşma oranı çok düşüktü. Birilerinin dediği gibi okuyan yazan bir toplum ve kültür yoktu. Basılı kitap sayısı çok çok düşüktü.

 Harf Devrimi ile birlikte, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı, Millet Mektepleri ile okuma yazma oranı hızla yükselmiştir.   

  Harf Devrimi, sayesinde halk konuştuğu dilde yazma olanağına kavuşmuştur. Arap kültürü dayatmasından kurtulmuştur. Cumhuriyet; okuyan, yazan, düşünen, aydınlanan bir halk yaratmıştır. Harf devrimi ile; bilimde, kültürde, sanatta ve eğitimde hızlı bir gelişim sağlanmıştır. Çağdaş Türk toplumu doğmuştur.

 Son dönemde saltanat sevicileri dolaylı yoldan Cumhuriyet ve Atatürk Devrimlerine saldırmakta, Cumhuriyeti karalama amaçlarındadırlar. Ne yaparsanız yapın, Türkçemiz ve Onurumuz, Cumhuriyetimiz ise olmazsa olmazımızdır. Türk Dilini’de, Türkiye Cumhuriyeti’ni de sonsuza kadar yaşatacağız.

    Cumhuriyet ve Türk Dili düşmanları elbet birgün hukuk karşısında hesap verecektir. Hiç şüpheniz olmasın Atatürk Cumhuriyeti kazanacaktır”