Bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 42. yılında basın açıklaması yapan DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, darbenin etkilerinin 42 yıldır sürdüğünü ifade etti.

Duyarsızca bırakılan araçlar yol yapım çalışmalarını aksatıyor Duyarsızca bırakılan araçlar yol yapım çalışmalarını aksatıyor

Başaraner şöyle konuştu: “42 yıl önce bugün, sosyal devleti ortadan kaldırmayı ve sendikal hakları baltalamayı hedefleyen neoliberal ekonomik programın uygulanabilmesi için gerçekleştirilen darbe ile meclis kapatıldı; Anayasa yürürlükten kaldırıldı. Siyasi partilerin faaliyetleri durduruldu ve hemen sonra siyasi partiler kapatıldı. Emeğe yönelik saldırılar ise sendikal faaliyetlerin tümüyle durdurulması, grev yasakları ve toplu iş sözleşmesi hakkının askıya alınmasıyla başladı. DİSK, darbecilerin hedefi oldu; DİSK’e bağlı tüm sendikaların da faaliyetleri durduruldu. Yine DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün de aralarında bulunduğu binlerce DİSK’li gözaltına alındı.”

Yüz binlerce kişinin yargılandığı, gözaltına alındığı; yüzlerce kişiye ölüm cezası verildiği, yine yüzlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı 12 Eylül askeri darbesinin 42 yıldır etkisini özelleştirmelerle, grev yasaklarıyla, sendikalaşma oranlarıyla, sosyal güvenliğin piyasalaştırılmasıyla, emeklilikte yaşam koşullarıyla göstermeye devam ettiğini belirten Başaraner, sözlerini şöyle sürdürdü: “ 24 Ocak Kararları olarak bilinen emperyalist projenin yaşama geçirilmesi adına yapılan; başta işçi sınıfına ve sendikalara saldırılarla karakterize olan 12 Eylül darbesinin Türkiye toplumu ve işçi sınıfının üzerindeki etkileri halen sürüyor.Ancak 12 Eylül darbesine karşı direnenler, 42 yıl önce olduğu gibi, bugün de sendikal mücadeleyi sürdürüyor. DİSK Emekli-Sen, darbenin 42. yılında, faşizme karşı bir kez daha haykırıyor: Yaşasın DİSK, Yaşasın Emekli-Sen ve Yaşasın Sendikal Mücadelemiz!”