Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevini kötüye kullanan çalışanlar hakkında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ile CHP Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer’e verilen bilgilerin yalan ve yanlış olduğunu belirtti.

Uysal, yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı VIP’deki personel değişiminin 11 Temmuz 2019 tarihinde CİMER üzerinden şikâyet ile başlayan ve 23 Aralık2019 tarihinde sonuçlanan soruşturma sonucunda gerçekleştiğini anlattı. Soruşturmanın, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne 4 ayrı tarihte verilen şikâyet dilekçelerinin yanı sıra CİMER üzerinden yapılan şikayet sonucu nedeniyle açıldığını kaydeden Ramazan Uysal, "Dilekçelerin içeriği ise gar yolcu hizmetlerinde bazı personellere mobbing uygulanması; personeller arasında kişilere göre kayırma ve ayrımcılık yapılması; yolcu hizmetleri müdürünün talimatı ile VİP’de çalışan bazı personeller tarafından usulsüz bilet (emekli, engelli) satılması; VİP çalışanlarının farklı sicil numaraları ile bilet alarak kişisel tatilleri için kullanılması; kurumundaki bazı bürokratların ismini vererek personellerde algı oluşturulmasıdır. Kurum müfettişleri tarafından iş yeri denetimi yapılmıştır. Bu denetim sonucunda VIP’de görev yapan personelin usulsüz işlemlerden dolayı görevini kötüye kullandığı ve kamuyu zarara uğrattığı tespit edilerek rapor hazırlanmıştır. Sonuç olarak, VİP personelinin görevine devam etmesinin sakıncalı bulunması nedeni ile, derhal personelin görevden alınması ve para işi olmayan bir birime verilmeleri bilgisi 23 Aralık 2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu süreçte bazı çalışanlar işinden olma korkusu ile gerçekleri anlatmaktan çekinirken, diğerleri kurum müfettişlerine bilgi vermiştir. Bu süreç sonunda, birkaç çalışan haksız yere töhmet altında bırakılırken, başka bir kaç çalışanda hiç bir sorumlulukları olmadığı halde, sadece yaşadıkları haksızlıkları anlattığı için sendika temsilcimiz de şehir dışına başka görevlere sürgün edilerek mağdur bırakılmışlardır. Bir kısım çalışana da birim yöneticileri tarafından taşeron çalışanı olmasından dolayı, iş akdi feshi ile baskı ve tehditler devam etmektedir. Üstelik bu kişiler, şikâyet dilekçelerinin haklı bulunmasına rağmen mağdur olmuşlardır. Asıl desteklenmesi gereken bu mağdur çalışanlar iken, farklı amaçlar doğrultusunda tüm bu mağduriyete sebep olan birim yöneticileri lehine kamuoyu oluşturulma çabasını hiçbir mantıklı anlayışla bağdaştıramıyoruz" diye belirtti.

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, "Milletvekillerimiz Utku Çakırözer ve Gaye Usluer’e yanlış ve yalan bilgiler verildiğini anlatarak, "Bu şekilde kamuoyuna yanıltarak gerçeklerin üstünün örtülmesi, asıl mağduriyet yaşayan üyelerimizin haklarını savunmalarının engellenmesi hedeflenmektedir. Biz Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası olarak mağduriyet yaşayan üyelerimizin her zaman yanındayız ve haklarını savunmaya devam edeceğiz" diye kaydetti.