Kuruldukları günden beri tartışmaların odağında olan “Proje Okulları”na öğretmen atamasının kriterlerinin konulmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı takviminden önce atamalara imza atıldığına dikkat çeken Alkan, “Ayrıca birçok dava konusu olan bu okullara  öğretmen ataması hukuk açısından da çerçeve çizilerek belirlenmiştir. Proje okullarına öğretmen atanması konusunda Mart 2022 yılında esas ve usuller yargı kararları doğrultusunda düzenlenmiş iken, Eskişehir’de ilçeden merkeze atama gerçekleşiyor.” dedi. 

EĞİTİM SEN SORDU

“Proje Okulları”na Nisan ayında, merkezi duyurunun Eskişehir’de komisyon eli ile başlayıp, işletildiğini anımsatan Alkan, “Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bu takvim dışında atama yapılamayacağını defalarca açıklamış iken Borsa İstanbul Fen Lisesi’ne Bakanlık oluru ile atama yapılmıştır.” Diye konuştu. Başkan Alkan Eskişehir Eğitim Sen olarak konuya ilişkin şu soruları yöneltti: “652 KHK 37.madde kapsamında Borsa İstanbul Fen Lisesi’ne yapılan bu atamada kamu yararı nerededir? Milli Eğitim Bakanlığı eli ile hukuk adeta ortadan kaldırılmıştır. Yeni hukuk nedir? Bu okulumuzda çalışma barışı yine Bakanlık eliyle bozulmuştur. Nisan dönemi neden işletilmemiştir? Eskişehir'in ilçelerine yıllardır gidiş geliş yapan arkadaşlarımızda haklı olarak kriterin adamcılık üzerinden yapıldığı hissini güçlendirmiştir. Bu okula başvuran ismi dahi komisyona ulaşmayan arkadaşlara haksızlık yapılmamış mıdır?”

 Bu soruların cevaplarının belli olduğunu sözlerine ekleyen Alkan, “Kriterler ve atama usulü belli bir durum, hukukun temel ilkesi olan eşitlik ilkesi zedelenerek yapılmıştır. Eğitim Sen olarak hukuksal süreci başlattığımızı Eskişehir kamuoyunun bilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Editör: Mustafa YILDIRIM