banner1552
banner639
banner1544

Uygulama Durdurulsun Atamalar Geri Alınsın

Bölüm Başkanı Melekoğlu Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıf öğretmenlerini ve branş öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atanmasının doğru olmadığını belirterek, “Bu uygulamanın durdurulup yapılan atamaların iptalini talep ediyoruz” dedi.

Uygulama Durdurulsun Atamalar Geri Alınsın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıf öğretmenlerini ve branş öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atanmasının doğru olmadığını belirterek, “Bu uygulamanın durdurulup yapılan atamaların iptalini talep ediyoruz” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu  “Engelli (özel gereksinimli) çocuklarımızın eğitimi olarak ifade edilebilecek özel eğitim bu alanda özel olarak yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenleri tarafından sağlanmalıdır” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıf öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atayarak, özel gereksinimli çocukların eğitimlerinin niteliğinin düşürüldüğünü kaydetti. Özel gereksinimli çocukların öğretmenlerinin eğitim fakültelerinin dört yıllık özel eğitim lisans programlarından mezun özel eğitim öğretmenleri olması gerektiğine dikkat çeken Melekoğlu, “Türkiye’de 13 üniversitenin eğitim fakültelerinde yer alan özel eğitim bölümlerinin bölüm başkanları olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıf öğretmenlerini ve branş öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atanmasının doğru olmadığını ve bu uygulamanın durdurulup yapılan atamaların iptalini talep

 

İşte 15 üniversitenin eğitim fakültelerinde yer alan Özel Eğitim Bölümlerinin Bölüm Başkanlarının altına imza attığı bildiri: 

 

BİLDİRİ METNİ:

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMASINA DAİR ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANLIKLARININ BİLDİRİSİ

Engelli (özel gereksinimli) çocuklarımızın eğitimi olarak ifade edilebilecek özel eğitim bu alanda özel olarak yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenleri tarafından sağlanmalıdır. Türkiye’de 15 üniversitenin Eğitim Fakültelerinde yer alan Özel Eğitim Bölümlerinin Bölüm Başkanları olarak Milli Eğitim Bakanlığının sınıf öğretmenlerini ve branş öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atamasının doğru olmadığını ve bu uygulamanın durdurulup yapılan atamaların iptalini talep ediyoruz.

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların öğretmenlerinin en az dört yıllık özel eğitim lisans programlarından başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekmektedir. Dört yıllık özel eğitim lisans programlarında özel gereksinimli çocuklara yönelik tutum ve davranış değişikliği, öğretim yöntem ve stratejileri ve öğretmenlik uygulaması deneyimleri kazanılmaktadır. Özel eğitim öğretmen yeterliliklerinin birkaç ayda 540 saatte verilen eğitimlerle sağlanması mümkün değildir.

Ayrıca, verilen eğitimin 220 saatlik kısmının uygulamalı olduğu görülmektedir. Eğitimlerin uygulamalı görünen kısmının nasıl gerçekleştirildiği, nasıl değerlendirildiği ve niteliğine ilişkin ise çok ciddi kaygılar bulunmaktadır. Verilmiş olan eğitimlerde görev alan personel ve personelin uzmanlığı konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu görülmektedir. Eğitimleri tamamlamak için ilgili derslerden sadece 45 puan almanın yeterli olması ve her nasılsa eğitimi alan 6000’e yakın adayın tamamının başarılı olması da oldukça düşündürücüdür. Bunun yanı sıra, dört yıllık bir lisans eğitiminde, bir özel eğitim öğretmeninin 2000 saat ders aldığı düşünüldüğünde, hem nitelik açısından çok zayıf hem de daha kısa sürede verilen bir eğitimin ne kadar amacına hizmet edeceği önemli bir tartışma konusudur.

Üstelik sertifika programlarının konunun uzmanı kişi ve kurumlar tarafından verilmesi gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla, üniversitelerden herhangi bir öğretmenlik alanından mezun olan kişilere, üniversitelerde eğitim verilmeden SERTİFİKA VERİLMESİ VE UNVAN VERİLMESİNİN hiçbir gerekçesi ve dayanağı bulunmamaktadır.

Ayrıca, sınıf ve branş öğretmenlerini alan değişikliği ile özel eğitim öğretmeni yapma uygulaması özel gereksinimli çocukların eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Nicelik olarak özel gereksinimli çocuklara öğretmen sağlanmış olunacak fakat niteliğin hiçbir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla özel gereksinimli çocuklara etkili ve nitelikli eğitim sağlanmayarak bu çocuklarımızın hayatlarından yılları çalınmış olacaktır.

Bunun yanı sıra, özel eğitim öğretmenlerinin “özel” olarak yetiştirilmesi gerekliliği yasa ve yönetmeliklerde de yer almaktadır. Özel gereksinimli çocukların eğitilmesi için özel olarak yetiştirilmiş öğretmenlerin istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu durum 06/06/1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de özel eğitimin tanımında yer almaktadır: “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların engel ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim.”

Ayrıca özel eğitimi sağlayacak personelin “özel” olarak yetiştirilmesine dair bilgi 31/05/2006 tarih ve 26184 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde de özel eğitimin tanımında yer almaktadır: “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” 

Talim Terbiye Kurulunun bütün kararlarında özel eğitim okullarında görev alacak öğretmenlerin mezun olması gereken yükseköğretim programları ve alanlarının açıkça belirtilmiş olduğu da görülmektedir. Özür grubu atamalarına özgü hazırlanan Talim Terbiye Kurulunun 12 Eylül 2012 tarih ve 5510 sayılı mütalaasının bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Sınıf ve branş öğretmenlerinin norm kadro nedeniyle atanamadıkları yere atanması amacıyla yapılan bu değişiklik bilimsellikten uzaktır. Düzenleme, öğretmenin ve eğitim alan bireyin olumsuz etkilenmesine yol açacak olup, ülkemizin taraf olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin eğitimi düzenleyen 24. maddesine, Anayasa ve ulusal hukukumuza uygun düşmemektedir.

Sonuç olarak herkesin kendi yetiştirildiği mesleği yapması gerektiğini ve birkaç ayda ve 540 saatlik bir eğitimle hiç kimsenin özel eğitim öğretmeni UNVANI alamayacağını ve özel eğitim öğretmeni olamayacağını ifade etmek istemekteyiz. Bu uygulamanın devam etmesi durumunda ileride özel eğitim öğretmenliği mesleğiyle ilgili çok önemli hukuki sorunların ortaya çıkabileceği konusunda da uyarıda bulunmak isteriz. Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinin Bölüm Başkanları olarak özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimleri için sadece özel olarak yetiştirilmiş özel eğitim öğretmenlerinin istihdam edilmesi gerektiğini vurguluyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıf öğretmenlerine ve branş öğretmenlerine alan değişikliği yoluyla ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ UNVANI VERME, bu yolla NORM KADROLARI İŞGAL ETME uygulamasını derhal durdurmasını, yapılan işlem ve atamaların derhal iptal etmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla arz ederiz. 10 Aralık 2014.

 

Bildiriye imza atanlar:

 

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU      

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                

Eğitim Fakültesi                                           

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Bülent Ecevit Üniversitesi

Ereğli Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR                   

Anadolu Üniversitesi                                               

Eğitim Fakültesi                                           

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ                                  

Ege Üniversitesi                                           

Eğitim Fakültesi                                           

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Doç. Dr. Hakan SARI

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Prof. Dr. Funda ACARLAR                       

Ankara Üniversitesi                                      

Eğitim Bilimleri Fakültesi                             

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Yrd. Doç. Dr. Serpil ALPTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Burak KARABEY               

Dokuz Eylül Üniversitesi                             

Buca Eğitim Fakültesi                                  

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Prof. Dr. Dilek ERBAŞ

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Osman ÖZOKÇU                 

İnönü Üniversitesi                                        

Eğitim Fakültesi                                           

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Öğr. Gör. Fidan ÖZBEY

Sakarya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Öğr. Gör. Özlem TOPER KORKMAZ       

Uludağ Üniversitesi                                      

Eğitim Fakültesi                                           

Özel Eğitim Bölümü                                     

 

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

 

 

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
muhahaha 7 yıl önce

o zaman lisansı sınıf öğretmeni olup yüksek ve doktorayı özel eğitimden yapan hocalarda istifa etmeli

Avatar
şaq @muhahaha 7 yıl önce

bence sen bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna gidip beyin nakli talep etmelisin...

Avatar
special teacher @muhahaha 7 yıl önce

540 saat "kurs" alan kişi ile "yüksek lisan"sını ve "doktora"sını bu alanda yapan hocalarımızı aynı kefeye koyuyorsan algı problemini çöz bence arkadaşım!

Avatar
embil @muhahaha 7 yıl önce

bende sana katılıyorum "saq" kardeşim şu muhahaha kesin bi beyin nakli ameliyatı geçirmeli daha macid hocanin kariyerini bilmeden ağzı olduğu için konuşuyor işte

banner877