Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan sürdürüldüğü bir önceki eğitim öğretim döneminde milyonlarca çocuğun eğitimden uzak kaldığı, teknik ve altyapısal imkânsızlıklar yüzünden mağdur olduğu, derin bir öğrenme kaybı yaşadığı MEB tarafından defaten itiraf edilmesine karşın, pandemi sürdüğü halde okullarda önlem almadan eğitimin yüz yüze başlatıldığı bu dönemde, söz konusu kayıpları gidermek ve imkânları iyileştirmek, yani eğitimde nispi de olsa adaleti sağlamak için hiçbir adım atılmadığını ifade eden Yurtman, sorunların artarak devam ettiğini söyledi.
SON 1 YILDA YAŞANAN SORUNLAR DAHA DA ARTTI
Yurtman, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yaşanan sorunları şöyle sıraladı: 
Öğrencilerin geçen dönemlerden biriken öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik çalışma yapılmadı. İkili eğitim, taşımalı eğitim garabetleri devam ettirildi. İhtiyaç duyulduğu sayıda derslik ve okul inşa edilmedi. Deprem gerekçesiyle yıkılan okullar yapılmadı, bunun yerine bir sihirbazlık örneği gösterilerek okul içerisinden okullar çıkarıldı, konteyner ve prefabrik sınıflarla yaraya pansuman yapıldı. Okullara kadrolu yardımcı personel ısrarla atanmadı. Dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar protokol köprüleriyle eğitimde cirit attı. Okullar bir siyasi partinin propaganda merkezi haline getirildi. Üniversitelere tepeden inme şekilde getirilen kayyum rektörler ve yöneticiler eliyle, akademinin özerkliği ve bağımsızlığı yok edildi. Ücretli ve sözleşmeli öğretmen ayıbı sürdürüldü, Anayasal bir hak olan güvenceli çalışma hiçe sayıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler ayrıştırıldı, çalışma barışı bozuldu, öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları sınav ve kariyer odaklı hale getirildi. Önü alınamayan şekilde yükselen enflasyonun karşısında yoksul öğrencilerin beslenme, kırtasiye, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını sosyal devlet ilkesi gereğince üstlenmek için bir adım atılmadı. Alım gücü korkunç derecede düşen, angaryalarla ve liyakatsiz yöneticilerle boğuşan eğitim emekçilerinin mesleki, maddi ve özlük hakları için gerekli adımlar atılmadı. Kamusal ve parasız olması gereken eğitim, iktidar tarafından satın alınabilir bir hale getirildi.
Yurtman, sendikanın somut araştırmalarına, MEB’in açıkladığı istatistiklere ve basında yayımlanan haberlere dayanan Eğitim-İş’in 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Değerlendirme Raporu’nda bu maddelerin ayrıntılarının ve daha fazlasının görülebileceğini kaydetti.