*  Tüm çalışanlar için istediğimiz 3600-7200 ek gösterge talebimiz karşılanmamış çok daha daraltılmış bir sınıflandırmayla (çalışanların bir kısmına )600 ek gösterge verilmiştir

* 107 bini Sağlık Bakanlığında çalışmak üzere 180 bin hekimin emeklilik maaşında geçerli bir iyileştirme yapılmamıştır,

* Özel sektörde görev yapan 289 bin sağlık emekçisinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmamıştır,

* Taşerondan kadroya geçiş yapan 4/D sağlık işçilerin emekli maaşlarındaki sefalet düzeyine ilişkin bir iyileştirme getirmemiştir.

* Düzenleme sözleşmeli statüde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin emeklilik gelirlerine ilişkin iyileştirme getirmemiştir,

* Düzenleme 2008 sonrası işe başlayan sağlık emekçilerinin maaşlarında iyileştirme getirmemiştir. Bugün sağlık iş kolunda görevli sağlık emekçilerinin %48’i 35 yaş ve altındadır. 35 yaş altı grubun işe başladığı tarih büyük bir çoğunlukla 2008 sonrasıdır.

* Düzenleme 2200 ek göstergeden emekli olan lise ve ön lisans mezunu sağlık emekçilerinin maaşında geçerli bir iyileştirme getirmemiştir. Bugün sağlık iş kolunda çalışanların %34’ü lise ve ön lisans mezunudur.

Ülkemizde Mayıs ayı açlık sınırı 6.017 tl olarak açıklanmıştır. Düzenleme ile 30 yıl hizmeti olan sağlık emekçilerine 3600 ek gösterge ile elde edeceği 6.861 tl emekli maaşı, iyileştirme olarak sunulmaktadır. Kamu emekçilerinin 4 yıllık beklentisi ne yazık ki bir kez daha boş çıkmıştır.

Sağlık emekçilerine düzenleme ile bir iyileştirme yapıldığı ifade edilse de, yapılan düzenleme ile sağlık emekçilerinin emeklilik gelirlerini, geçen seneki reel gelirlerine bile taşımamıştır. Sağlık emekçileri ve emeklilerin maaş katsayılarının reel enflasyon yerine TÜİK’in belirlediği enflasyon üzerinden arttırılması ek gösterge düzenlemesi kadük duruma düşmüştür.

Düzenlemelerin 2023 te hayata geçirilecek olması enflasyon artışının seyri dikkate alındığında önemli bir iyileştirme olmayacağı şimdiden anlaşılabilir.

İçinde birçok eksiklik barındıran çalışanların çok büyük bir kısmını dışarda bırakan bu düzenleme yeterli değildir. Yapılan düzenlemeler var olan enflasyon ortamında çalışanların ve emeklilerin reel gelirlerinde bir iyileştirme getirmemiştir.

Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tüm haklarının eksiksiz kazanılması için mücadeleye devam edecektir”

Editör: Mustafa YILDIRIM