SES Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Adına Şube Eş Başkanı Umut Özge Yılmaz ek ödemeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "   Pandemi sürecinde sağlık personellerinin iş yükü katlanarak artmıştır. Aşılamanın başlaması ve yaygınlaşması ile aşıların büyük kısmı aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından aile sağlığı merkezlerinde yapılmıştır. Bütün zor koşullara rağmen hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarının, karşılaştıkları riskler gözetilerek ve moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla birçok ülke sağlık personeline ek ödeme yapmıştır. Ülkemizde de bu şekilde ek ödemeler yapılmış olmasına rağmen her defasında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları kapsam dışında tutulmuştur.

     Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 17/06/2021 tarihinde yayınlamış olduğu COVID-19 Pandemisi nedeniyle oluşturulan aşı odalarında Görev Yapan Personele Ek ödeme yazısıyla bazı kıstaslar aşı odalarında görevlendirilen personelin motivasyonunun artırılması amacı ile Mezkur Makam onayına ilave olarak makam onayı alınmıştır.

     Mezkur makam onayına ilave olarak belirlenen usul esaslar çerçevesinde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde mezkur ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 01/04/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4 (dört) ay süre ile ek ödeme yapılması’’ denilmektedir.

     Ancak bu düzenleme aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını kapsamamaktadır. Anayasanın 10. Maddesinde eşitlik ilkesi düzenlenmiş olup, idarenin işlemlerinde bu ilkeyi gözeterek karar alması, düzenleme yapması gerekmektedir.

     Anayasa, kanunlar ve yargı kararlarından anlaşılacağı üzere eşitlik ve adaletin sağlanabilmesi için aynı ve benzer durumda olanlar arasında keyfi uygulamalarla ayrım yapılmaması gerekmektedir.

     Covid aşılarının büyük çoğunluğunun Aile Sağlığı Merkezlerinde yapıldığı gözetildiğinde, ek ödeme katsayılarından artırımlı faydalanamamam eşitlik ilkesini ihlal etmekte, çalışma barışını bozmakta, motivasyon kaybına neden olmaktadır.

     Anayasamızda güvence altına alınan ‘eşitlik ve adaletin’ sağlanabilmesi için hastane ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan hekimlere/tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personele ödenen ek ödemeden az olmamak kaydıyla, tüm ASM personeline ek ödeme yapılmasını talep ediyoruz. Yine bu kapsamda tüm ASM çalışanlarına bu konudaki taleplerini istemek için sağlık müdürlüklerine dilekçe ile başvurmasını öneriyoruz. Biliyoruz ki taleplerimiz ancak sesimizi yükselttikçe gerçekleşiyor."

Editör: TE Bilişim