Genel  Başkan Süleyman Bakal konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

            Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından 14.03.2024  tarihinde Resmi Gazetede Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.

“... ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.” cümlesi eklenmiştir.

            Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem eksiktir...

            Yönetmelikte yapılan değişiklikle esnaf ve sanatkârlarca  üretilen ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler  Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir.

Trio ETOSANAT Galerisi’nde Trio ETOSANAT Galerisi’nde

            Komisyonda kamu ve özel sektör bulunmakta ancak üçüncü sektör olarak da tanımlanan gönüllü kuruluşlardan / tüketici örgütlerinden temsilci bulunmamaktadır.

            Tüketici örgütü üyesi de komisyona katılsın...

            Ekmek simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem eksiktir.Yönetmelikte yapılacak bir düzenlemeyle komisyona tüketiciler adına bir temsilcinin katılımı sağlanmalıdır.

           

            Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi için ;kurulan komisyonda tüketici örgütü temsilcisinin bulunması daha sağlıklı  karar alınmasına katkı verecektir.”

Editör: Mustafa YILDIRIM