DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova Emek mahallesindeki çocukların eğitim hakkının verilmesi için yetkililerin bir an önce en uygun koşulları sağlaması gerektiğini söyledi.

Ahlaki değerlerimize  kadar her şey tarumar olmuş                    Ahlaki değerlerimize  kadar her şey tarumar olmuş                   


Emek mahallesinin, nüfus yoğunluğu bakımından öncelikli olarak ele alınması gerektiğini ifade eden DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova “Şehrimizin en büyük mahallerinden biri olan, Emek Mahallesindeki çocuklarımızın eğitimi konusunda gösterilen ihmal ve ilgisizlik, kabul edilemez ve ileride, telafi de edilemez bir vakıadır.” diye konuştu. Aksi halde, kenar mahallelilik düşüncesinin hâkim kılınacağını ve ötekileştirilme duygusunun, gençlerin geleceğe ve devlet yönetimine karşı düşüncelerini de olumsuz etkileyeceğini belirten Tambova, “Yetkililerin, bu konuyu ivedilikle ele alması en büyük beklentimizdir.” dedi. 
MAHALLE SAKİNLERİNİN İSYANINA KATILIYORUZ
Konunun zaman zaman kamuoyu gündemine getirildiğini ancak bu güne kadar müspet, herhangi bir sonuç alınamadığını anlatan Tambova “Her fırsatta; aydın ve çağdaş olmasıyla öğündüğümüz Eskişehirimize, hiç yakışmayan bir eğitim zaafiyetinden, büyük bir üzüntü duyuyorum.” şeklinde konuştu. Yerel basına yansıyan haberlere göre, mahalle sakinlerinin;  konunun ihmaline ilişkin, il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri hakkında şikayette bulunacaklarını açıklayarak, meseleyi farklı bir boyuta taşıdıklarını dile getiren Tambova, “Mahalle sakinlerinin bu haklı ve yerinde isyanına, sonuna kadar katılıyoruz; zira yetkililerin, çocuklarımızın geleceğine dair, öncelikli anayasal hakları olan eğitim hakkını, onlara; makul ve uygun bir şekilde verememiş olmaları, başlı başına bir görev ihmali ve suç teşkil eder.” diye konuştu.
ÇOCUĞA VERİLECEK EN ÖNEMLİ HAK EĞİTİM
Gençler adına, her türlü sosyal faaliyete mesafeli yaklaşan ve yasaklama eğiliminde olan, şehrin yüksek bürokrasisinin ise böylesi hayati öneme haiz bir konuya, neden müdahil olmadığını soran Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuğa verilecek en önemli hak, eğitim hakkıdır ve bu koşulların, en uygun şekilde sağlanması da gerekli mercilerin asli görevidir. Düzgün ve eşit bir eğitim önceliği, sosyalleşmesi adına gerekli her türlü alan ve özgür düşünebilme ve geleceğini şekillendirebilecek hareket serbestliği mutlaka sağlanmalıdır. Yasakçı bir bakış açısıyla değil önce çocuklarımıza güvenerek ve onları doğru şekilde eğiterek geleceğe hazırlamak, devletin birinci vazifesidir.”