✓ Emekli aylıkları yasayla artırılır. Yetki TBMM'dir.

✓ En düşük emekli aylığı 7.500 olmuyor. Eğer yasa çıkarsa 7.500 TL'den düşük aylıklar Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanacak.

✓ Emeklilerin kök aylıkları aynı kalacak.  Gelecekteki zamları kök aylıkları üzerinden alacaklar 7.500 TL üzerinden değil.

✓ En düşük emekli aylığının 7.500 TL yükseltilmesinin 7.500 TL'den fazla emekli aylığı alanlara bir faydası olmaz.

✓ Yapılması gereken en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi ve bütün emekli aylıklarına seyyanen (aynı oranda) zamdır.

✓ Emekli aylıklarının sefalet düzeyine düşmesinin sebebi. AKP Hükümetinin 2008'de çıkardığı 5510 sayılı Yasadır.

✓ TBMM de düzenlenmesi gereken intibak (denkleştirme) yasasının bir an önce meclisten geçirilerek kanunlaşmasını sağlamak ve

1. Aylık bağlama oranlarının değiştirilerek en azından 2008 öncesi yüzdelere göre güncellenmelidir.

Ayrıca güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır.

2. Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle eşitlenerek, en az asgari ücrete uyumlu bir biçimde artış sağlanmalıdır.

3. Emekli aylıklarının belirlenmesine hükümet emekli sendikalarıyla müzakere etmeli ve emeklilere toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır.

4. Emeklilerin sendikal örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Editör: Mustafa YILDIRIM