Emeklilerin, çalıştığı süre boyunca hastalık primi ödemesine karşın, yıllardır 100-200 lira arası katkı payı ödemek zorunda bırakıldığını ifade eden Arif Duru, 506 sayılı kanunla ile getirilen hakların geri verilmesini istedi. 

#SansürYasasınaHayır #SansürYasasınaHayır


2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 68. maddesi ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için sağlıkta katkı payı ödediğini ve bu ödenti yürürlüğe girdiğinden bu yana en aşağı 100 veya 200 TL ile katkı payı ödeyerek sağlık hizmetinden yararlandıklarını hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, “Bu emeklilerimize çok büyük yük getirip, emekli dul yetimlerini zor durumda bırakmaktadır. Bu haksız uygulama kaldırılmalıdır.” diye konuştu. 
Emeklinin 25-30 sene çalıştığı yıllarda, hastalık primi ödediğini anımsatan Duru, “Yani sosyal güvencesi olanla, olmayan aynı kefeye konularak katkı payı ödenmesi ile sağlık hizmeti almayı mecbur edilmiştir. Bu miktar özel hastanelerde daha fazla kesilerek emekli zor duruma düşmekte aylık maaşlarına bile zor yetiştiği ortaya çıkmaktadır.” şeklinde konuştu. Halbuki anayasanın sağlık hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceğinin güvence altına alındığını belirten Duru, “Buna rağmen her yıl yeni yeni katkı payları ve ilave ücret artışlarına gidilmesi sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmıştır.” dedi.
Emeklilerin, katkı payı haricinde kira bedelleri ile elektrik ve doğalgaz ve kömür zamları yine geçim şartlarını zorlaştırdığının iktidar ve muhalefetin gözünden kaçmaması gerektiğini dile getiren Duru, şöyle konuştu: “Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı olarak, iktidara muhalefete çağrıda bulunuyoruz biz kuruluş olarak 1965 senesinde yürürlüğe giren 506 sayılı kanunun getirmiş oldukları hakları geri verilmesini istiyoruz. Ya da yürürlükte bulunan 5502 sayılı yasa, sosyal güvenlik kurumları birleştirerek maaşlar arası standart birliği sağlanabilmesi için yürürlüğe konuldu. Bu yasanın getirmiş olduğu haklar verilmeli ve fiiliyata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır, emekli ancak böyle huzura kavuşur.”