DİSK EMEKLİ-SEN  Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, “Emekliler, yoksullukta değil refahta eşitlensin”dedi. Başaraner, “   Bugün itibarı ile seçime 33 gün kala, hala vatandaşımız seçim gündemine sıkıştırılıp, geçmiş 20 seneyi unutup pembe hayallerle seçime hazırlanıyor ve dört dörtlük bir algı operasyonu ile gündemi geçmişi geçmişte bırakarak resmen RÜŞVET’ lerle seçime sokulmak isteniyor. Dahası açlık sınırı altında kalan emekli aylıklarına yapılan sözde iyileştirmeler de emeklileri açlık ve yoksulluk kıskacından kurtarmıyor: Emekli maaşlarının belirlenmesinde refahta eşitlik değil dibe doğru yarış ilkesi benimseniyor!

          Bizler işçinin, emeklilerin cebinden alarak zenginleşenlerin; sayıları şu an itibarı ile 16 milyonu aşan emekli ve hak sahibi yurttaşlara saldırmaya devam edenlerin başvurduğu bu ayak oyunlarına göz yummayacağız. Bildiriyoruz; bizlerin yaşam hakkını gasp edecek düzeyde yaratılan bu yoksulluğun sebebi olanları meydanlarda da sandıkta da yeneceğiz.Demokrasi, Eşitlik ve Adalette Dibe Doğru Yarışanlardan Hesap Soracağız! Bizler Satılacak Ve Kandırılacak seçmen değiliz bunu sandıkta da göstereceğiz.

           Emekliler açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi vermeye bir kez daha mahkûm edilirken; en düşük emekli maaşı ortalama emekli maaşı haline getirilirken sessiz kalmamak boynumuzun borcudur! Susmuyoruz, Helalleşmiyoruz; Hem Sokakta Hem de Sandıkta Hesap Soruyoruz!

           Biliyoruz; bu ülkede emekliler, insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi için DİSK EMEKLi-SEN sendikası çatısı altında örgütlenmeye, mücadelemize ses olmaya devam ettikçe soframızdaki ekmeği çalanların döneminin biteceği, güneşin sofrasının kurulacağı günler yakındır. DİSK EMEKLİ SEN sadece emeklilerin umudu değil, tüm halkımızın umududur. Diğer emekli sendikalarının da DİSK çatısı altında birleşmesi şarttır.

            Öyleyse emekliler, devlete sosyal niteliğini yeniden kazandırmak için; insan onuruna yakışır bir yaşamı inşa etmek için, sendikal hak ve özgürlüklerini kazanmak için susmayacak; yaşamına kast edenlerle helalleşmeyecektir! Emekliler, dün olduğu gibi bugün de sokaklarda hesap sormaktadır; soracaktır. Emekliler hesabı mahşere bırakmayacak; utanmadan oylarına talip olan düzenbazlardan sandıkta da hesap sormaktan geri durmayacaktır!

            Değerli dostlar; Bizler, sendikalı emekliler olarak; anti-demokratik, emek ve emekçi karşıtı, temel hak ve özgürlüklere karşı saldırgan tutum ve eylemlerde bulunan hiçbir siyasi partiyi desteklemeyeceğimizi bildiriyoruz.

Bizler emeklilere yönelik somut çalışmalarda bulunmayan, varlığımız ve haklı mücadelemiz karşısında taleplerimize parti programları ve seçim çalışmalarında yer vermeyen hiçbir partiye emeklilerden oy çıkmayacağını bir kez daha bildiriyoruz!

Hatırlatıyoruz:

Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret alınmalıdır.

Emekli ücretleri enflasyona değil milli gelire endeksli olmalıdır. Emekli aylığı bağlama oranları eski düzeye çekilmeli ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır.

En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

Emekli ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için emeklilikte intibak yasası çıkarılmalıdır.

Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki uçurum kapatılmalıdır.

Mezarda emeklilik uygulamasına son verilmelidir. Emeklilikte yaş şartı adil bir biçimde ve kademeli olarak yeniden düzenlenmelidir.

Emekli olmak için 2008 sonrası yükseltilen prim gün sayısı şartı makul bir düzeye çekilmelidir.

Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payı koşulsuz şartsız kaldırılmalıdır.

Emeklilikte güvenli çevre, yaşanabilir doğa için gerekenler yapılmalıdır.

Emeklilerle ilgili politika yapılacağında emeklilere danışılmalıdır.

Ve tüm bunların gerçek anlamda yaşama geçirilebilmesi için emeklilerin sendikal hak ve özgürlükleri ile toplu pazarlık hakları tanınmalıdır.

Emeklilerin somut talepleri açıktır, nettir. Taleplerimizin yaşama geçirilmesi mümkündür; zaruridir! Yoksullukta değil refahta birleşmek hakkımızdır!

         Yaşasın; Yoksullaştırma politikalarına karşı emeklilikte insan onuruna yakışır yaşam mücadelemiz.

         Yaşasın Demokrasi, Özgürlük, Hak Hukuk ve Adalet mücadelemiz !”

Editör: Mustafa YILDIRIM