92 yaşında sandık başına gitti 92 yaşında sandık başına gitti

Seçime 33 gün kala, vatandaşın seçim gündemine sıkıştırılıp, geçmiş 20 seneyi unutturulup, bir algı operasyonu ile gündemi geçmişi geçmişte bırakarak “rüşvet’ lerle seçime sokulmak istendiğini ifade eden DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner,  “Açlık sınırı altında kalan emekli aylıklarına yapılan sözde iyileştirmeler de emeklileri açlık ve yoksulluk kıskacından kurtarmıyor: Emekli maaşlarının belirlenmesinde refahta eşitlik değil dibe doğru yarış ilkesi benimseniyor!” şeklinde konuştu. 16 milyonu aşan emekli ve hak sahibi yurttaşlara saldırmaya devam edenlerin başvurduğu ayak oyunlarına göz yummayacaklarını belirten Başaraner, “Bildiriyoruz; bizlerin yaşam hakkını gasp edecek düzeyde yaratılan bu yoksulluğun sebebi olanları meydanlarda da sandıkta da yeneceğiz. Demokrasi, Eşitlik ve Adalette Dibe Doğru Yarışanlardan Hesap Soracağız! Bizler satılacak ve kandırılacak seçmen değiliz, bunu sandıkta da göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Emeklileri, insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi için DİSK Emekli-Sen çatısı altında örgütlenmeye, mücadelelerine ses olmaya devam edeceklerini aktaran Başaraner, “Soframızdaki ekmeği çalanların döneminin biteceği, güneşin sofrasının kurulacağı günler yakındır. Diğer emekli sendikalarının da DİSK çatısı altında birleşmesi şarttır.” diye konuştu. Sendikalı emekliler olarak; anti-demokratik, emek ve emekçi karşıtı, temel hak ve özgürlüklere karşı saldırgan tutum ve eylemlerde bulunan hiçbir siyasi partiyi desteklemeyeceklerini belirten Başaraner, “Bizler emeklilere yönelik somut çalışmalarda bulunmayan, varlığımız ve haklı mücadelemiz karşısında taleplerimize parti programları ve seçim çalışmalarında yer vermeyen hiçbir partiye emeklilerden oy çıkmayacağını bir kez daha bildiriyoruz!” dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, emeklilerin taleplerini şöyle hatırlattı: “Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret alınmalıdır. Emekli ücretleri enflasyona değil milli gelire endeksli olmalıdır. Emekli aylığı bağlama oranları eski düzeye çekilmeli ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate alınmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emekli ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için emeklilikte intibak yasası çıkarılmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki uçurum kapatılmalıdır. Mezarda emeklilik uygulamasına son verilmelidir. Emeklilikte yaş şartı adil bir biçimde ve kademeli olarak yeniden düzenlenmelidir. Emekli olmak için 2008 sonrası yükseltilen prim gün sayısı şartı makul bir düzeye çekilmelidir. Emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payı koşulsuz şartsız kaldırılmalıdır. Emeklilikte güvenli çevre, yaşanabilir doğa için gerekenler yapılmalıdır. Emeklilerle ilgili politika yapılacağında emeklilere danışılmalıdır. Ve tüm bunların gerçek anlamda yaşama geçirilebilmesi için emeklilerin sendikal hak ve özgürlükleri ile toplu pazarlık hakları tanınmalıdır. Emeklilerin somut talepleri açıktır, nettir. Taleplerimizin yaşama geçirilmesi mümkündür; zaruridir! Yoksullukta değil refahta birleşmek hakkımızdır!”