Genel Kurula yoğun üye katılımı oldu. Şube Başkanı Emin Dağlı yaptığı açılış konuşmasında Eğit Der’in eğitime bakışı üzerinde durarak; eğitime dair uygulamaları eleştirdi. Bu bağlamda Dağlı “Eğitimde ırk, dil, din, toplumsal cinsiyet farkı” gözeten uygulamaları; öğrenciyi müşteri gibi gören “paralı eğitim” anlayışını; önce pandemi, günümüzde de deprem gerekçesi ile tercih edilen “uzaktan eğitim” kararlarını eleştirdi. “Eğitim kurumları diploma dağıtan kurumlar değil; uygulamalı bilimsel eğitim veren kurumlar olmalıdır; kamusal eğitim, toplumsal çıkarları önceleyen eğitim tercih edilmelidir; öğretmen ve akademisyenler bu anlayışla işlerine sarılmalıdır” dedi.

Genel Kurulda önceki dönemin çalışma ve denetim raporları okundu; raporlar görüşmeye açıldı. Üyeler yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinden sonra gelecek dönemde yapılması planlanacak çalışmalara ilişkin görüşler ve öneriler ifade edildi.

Genel Kurul seçim gündemi ile sona erdi. Tam ve tek bir uzlaşı listesi ile gidilen seçimler sonucunda Yönetim Kuruluna “Emin Dağlı, Bekir Konuk, Muzaffer Deveci, Vecdet Eryıldırım, Atilla Çakır”

Denetim Kuruluna

 “Sadık Er, Yunus Karaağaç, Hüsnü Gökten”

Işıklar depremde yitirilenler için kapatılacak Işıklar depremde yitirilenler için kapatılacak

Genel Merkez Delegeliklerine

“Emin Dağlı, Ali Paşa Şanlı, , Bekir Konuk, Sadık Er, Muzaffer Deveci, Mustafa İlhan, Hüsnü Gökten, Ercan Sav, Vecdet Eryıldırım” seçildi.