Yıldırım, “Sağlık Emekçileri 14 Mart’a gelir kaybıyla giriyor. Bugün 13 Mart Çarşamba Vergide Adalet istiyoruz eylemlerimizin dördüncü haftasındayız. İki gün sonra Şubat ayı vergi kesintileri nedeniyle yüksek enflasyona rağmen ücretimizde azalmalar olmaya başlayacak.

Aralık 2023 tarihinde gerçek olmayan TÜİK enflasyon oranlarına göre yapılan ücret artışı Şubat 2024 enflasyon rakamlarına göre yaklaşık  %12 erime gösterdi. Bunun üzerine 2 gün sonra 15 Mart’ta alabileceğimiz Şubat ücretimiz yeni vergi dilimine girecek ve binlerce Aile Sağlığı Merkezi(ASM) çalışanın maaşlarında kayıplar başlayacak. Tüm yılımız bu şekilde giderek azalan gelir ve giderek artan vergi giderek pahalılaşan hayat koşulları ile devam edecek.

 

MALİYE BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇE İLE ALIYOR.

Bir aydır Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce ASM den,‘Aile hekimliği çalışanları vergide adalet istiyor!’ sesleri yükseliyor. Ancak Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu sese kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Maliye Bakanı vergiyi tabana yayacağız diye demeçler veriyor. Hükümet, büyüme rakamları ile övünürken, büyümeden kar rekorları ilan eden şirketler toplam verginin dörtte birini ödemezken, giderek yoksullaşan ücretli kesim toplanan vergilerin yaklaşık %80 ödemek zorunda kalıyor.

Bilgiye Tepebaşı kent enstitüsü ile kolay ulaşılıyor Bilgiye Tepebaşı kent enstitüsü ile kolay ulaşılıyor

Kar hırsları ile doğayı katleden, çalışanların güvenliğini yeterince sağlamayan, iş cinayetlerine sebep olan, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu kirleten, ormanlara kepçelerle giren doğamızı tahrip edenlere vergi muafiyetleri, afları sağlanırken,Aile Sağlığı Merkezinde çalışanlar daha ikinci aydan itibaren bir üst vergi dilimine sokularak ücret kesintileri uygulanıyor.

14 MART 2022’DE SÖZ VERİLEN TEMEL MAAŞ ARTIŞI YALAN OLDU!

 VERGİ ARTIŞI OLDU!

İki yıl önce beyaz yürüyüşümüzün ardından beyaz reform ile vaat edilen müjdelerden biri de temel maaş artışı idi. Öncelikle kamuoyuna şunu hatırlatmak isteriz, biz Aile Sağlığı Merkezi çalışanları maaş değil ücret alıyoruz. Bu 2 yılda bırakın temel maaş artışını, aldığımız temel ücret azalırken teşvik, destek, ilave ödeme gibi şarta bağlı ek ödemeler ile bordromuz şişiriliyor. Sağlık Bakanlığının iş güvencesiz sözleşmeli çalışma rejiminde ısrar etmesi nedeniyle vergi adaletsizliğine daha erken maruz kalıyoruz.

KAŞIKLA VERİLEN ÜCRETLER KEPÇEYLE VERGİ OLARAK ALINIYOR!

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşan, tedavi edici hekimliğe teşvik eden performans uygulamaları ile halkın kaynakları ilaç ve medikal şirketlerin cebine giderken sağlık çalışanlarının hak ettiği ücretler gündeme gelince yeterli parasal kaynağımız yok deyip kamuoyu yanıltılıyor.

Daha yılın ikinci ücret ödemesinde vergi dilimi artışı ile geliri düşürülen biz Aile Hekimliği çalışanları olarak, ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ eylemelerimizi talebimiz gerçekleşene dek her hafta Çarşamba günleri süresiz sürdüreceğiz.

Vergide adalet içinde yer aldığımız 14 Mart mücadele haftasının da temel talepleri arasındadır. Bu hafta içinde örgütlerimiz bütünlüğünde yapılacak tüm eylem etkinliklerde de bu talebimizi gür bir şekilde dile getireceğiz.

Vergi kesintileri sabit kalması ve aylık olarak yüzde 15’ten fazla olmaması için yürüttüğümüz mücadele tüm ücretlilerin mücadelesidir. Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm halkımızın desteğini bekliyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM