Türkiye'nin önemli iş insanlarından ve uluslararası bir yazılım şirketinin sahibi olan Bahri İnceler, son zamanlarda farklı bir konuyla gündeme geldi. Kendisi, Erkekleri Koruma Derneği'nin kurucusu ve başkanı olarak, erkeklerin yaşadığı yasalsorunlara ve toplumdaki önyargılara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Derneğin Odaklandığı Konular ve Hedefler

Erkekleri KorumaDerneği, Bahri İnceleröncülüğünde, erkeklerin karşılaştığı hukuki zorlukları ve toplumdaki önyargıları masayaya tırmayı hedefliyor. Bu platformun amacı, erkeklerin yaşadığı problemlere çözüm yolları bulmak ve bu sorunlara dikkat çekmektir.

Toplumdaki Ön Yargıların Ele Alınması

   Han çiftçisinin aspir hasadı sevinci    Han çiftçisinin aspir hasadı sevinci

Dernek, aynı zaman da erkeklere yönelik olan önyargıları da elealmayı amaçlıyor. İnceler ve dernek ekibi, bu önyargıları tespit etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışacak. Eğitim ve bilinçlendirme programları ile toplumun bu konudaki algısını değiştirmeyi hedefliyorlar.

Bahri İnceler ve Türkiye SavunmaSanayii

Bahri İnceler, iş hayatındaki başarısının yanısıra Türkiye Savunma Sanayii'ne de önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Kendisi, savunma sanayisine yönelik projeler geliştirerek ve teknolojik bilgi ve tecrübesini aktararak bualanda önemli bir rol oynuyor.

Dernek ve Bahri İnceler'in Hedefleri

Bahri İnceler liderliğindeki Erkekleri Koruma Derneği, toplumdaki cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Dernek, erkeklerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmeyi, toplumdaki önyargıları değiştirmeyi ve bu konuda adilbir yaklaşım sergilemeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda İnceler ve dernek ekibi, cinsiyet eşitsizliği ve erkeklerin karşılaştığı problemler konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.