Şiddet sona erene kadar mücadele edeceğiz Şiddet sona erene kadar mücadele edeceğiz


Basın açıklamasını yapan Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Duygu Akyol Ağcakoca, “Dünyada en çok ülke tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabulünün 34. yılındayız. Tüm çocuklar kendilerinin ve ebeveynlerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da diğer düşünceler, ulusal, etnik veya sosyal köken, mülkiyet, engellilik, doğumla gelen ve diğer durumlar temelinde oluşabilecek her türlü ayrımcılıktan korunmak durumundadırlar. Her çocuğun hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşama, gelişme, kendisini ilgilendiren konularda özgürce görüşlerini bildirme ve üstün yararına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır.” şeklinde konuştu. 
Etkin çözümler bulunmalı
Ağcakoca, “İstismarla mücadele için etkin çözümler bulunması gerekirken günlük politik ihtiyaçlar nedeni ile çocukların istismarcıları ile evliliklerini çözüm olarak sunan, suça sürüklenen çocuklar için cezaevi dışında çözüm üretmeyen, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayan, her çocuğa eşit okul imkânı sağlamayan, ayırımcılık yapan, çocuğun yüksek yararına aykırı her türlü anlayış ve uygulamanın karşısındayız. Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, korunma hakları çiğnenmiş olan çocukları desteklemeye yönelik çalışmaların, sosyal hizmetler, güvenlik, yargı, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili merciler tarafından çocuk odaklı, hak temelli, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yapılması gerekmektedir.” dedi. 
Eskişehir Barosu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların uğradıkları cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik her türlü istismar ve hak ihlalleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Ağcakoca, bu konularda açılmış ve açılacak davaların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.