Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2. Dönemi çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” devam ediyor.

       Proje kapsamında “Sivrihisar Marnlı Bozkır Habitatına Bağlı Türler Eylem Planı Çalıştayı” Eskişehir’de gerçekleştirildi. Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi de yaban hayatını korumaya yönelik başarılı çalışmaları nedeniyle davet edildi.

     İki gün süren çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve yerel birimleri, kamu kurumları, ilgili özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, proje ortaklarının içinde bulunduğu 100’e yakın katılımcıyla birlikte Eskişehir Hayvanat Bahçesi de katıldı. Çalıştayda Büyükşehir Belediyesini temsilen Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin ile doğal hayatı koruma çalışmaları yürüten veteriner hekim Mehmet Uğur Altuncu yer aldılar.

Editör: Mustafa YILDIRIM