Enflasyonun üstesinden esnafımızı hedef göstererek gelemeyiz Enflasyonun üstesinden esnafımızı hedef göstererek gelemeyiz


Konuyla ilgili bilgi veren Yalçın Mutlu, 3 yıl başhekim yardımcısı Hüseyin Gürsoy, bir müdür ve bir müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturmanın 1 yıl sürdüğünü anlattı. Hüseyin Gürsoy'un bu yıl başhekimliğe atandığında bu olay yüzünden kendisine duyduğu husumet nedeniyle kendisinin görev yerinin değiştirilmesi için talepte bulunduğunu ifade eden Mutlu, kararın iptali için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. 
Mutlu'nun görev yeri değişikliği kararına karşı bugün ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen eyleme farklı sendikalardan çok sayıda temsilci ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.  SES Eş Başkanı Özge Yılmaz tarafından okunan basın açıklamasında, SES eski şube başkanı Yalçın Mutlu'nun; ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde 31 yıldır hizmetiyle tanındığı ifade edilerek "Hayatını sağlık emekçilerinin daha iyi bir yaşama kavuşması için mücadele ile geçiren, her iktidar döneminde haksızlıklara boyun eğmeyen  Yalçın Mutlu ne yaptı da  sözde geçici görev ile keyfi  sürgüne gönderildi. " dendi.
"SÜRGÜNÜN ARKA PLANINI BİLİYORUZ"
Bu sürgünün arka planını bizler bildiklerini dile getiren Yılmaz, "Arka planda, sağlıkta yaşanılan dönüşüm,  özelleştirme, taşeronlaştırmanın yanında arkadaşımızın siyasi duruşu vardır. Ayrıca yöneticilerin atamasında aranması gereken  en temel özellik olan liyakatın olmayışı ,geçmişten gelen husumet , ihalelerdeki  şeffaflık ilkesinin tartışılması da temel etkenlerdir. " şeklinde konuştu. 
HUSUMET Mİ BUNA NEDEN OLDU?
ESOGÜ yönetimine seslenen Özge Yılmaz, şunları söyledi: "Bizlerin mücadelesinin en temel ilkesi; kamunun çıkarlarının kollanmasıdır.  Bu konuda hassas olan arkadaşımızın, masumiyet karinesi yok sayılarak, hiçbir hukuki temel olmadan yer değişikliği kararının verdiniz. Sonuçlarına da katlanacaksınız. Bu ülkede hala hukuk var, bunu koruyan yargıçlar var. ESOGÜ Tıp Fakültesi yönetimine soruyoruz.  Taşeronlaştırma sistemine karşı mücadelesi mi suç sayıldı?  10 yıl önce  başlayan , çalışanların dağıtılması, atölyelerin kapatılması surecinin sonucu olan firmaların egemenliğine boyun eğmediği mi suç sayıldı? Geçmişi bugüne taşıyan,husumet besleyen başhekimin kendini  hukuktan üstün gören anlayışı mı bu sürgüne neden oldu?"
ADİL VE ŞEFFAF BİR SORUTURMA
ESOGÜ Rektörlüğü'nden adil ve şeffaf bir soruşturma talep ettiklerini belirten Yılmaz şöyle konuştu: "Yalçın Mutlu, Biyomedikal sorumlu teknisyeni olduğu için, firma ve bazı yetkili kişilerin talep ve isteklerini geri çevirmiş, imza atmamış, kimi zaman şerh düşmüş, kişi ve firmaları rahatsız etmiştir.  Son dönemde , Başhekim yardımcısı ve bazı müdürler ile şeffaf, demokratik ihaleler yapılmış, fakat ihalelerin istenen adrese gitmemesi, mobing ve sürgün getirmiştir. Bu süreçte Yalçın Mutlu dışında mobinge maruz kalan bir çok kişi vardır."
Konunun yasal olarak da takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşımız derhal göreve iade edilmelidir. İşini yapan insanları sürgün ederek bir yere varamazsınız. Meşru mücadelemizi, hukuk başta olmak üzere sonuna kadar sürdüreceğiz. Yalçın Mutlu bizim onurumuzdur .Bizler biliyoruz ki,bu sürecin sonunda  haklı olduğumuzu tarih yazacaktır. Bugün bu adaletsiz kararlara imza atanlar da bilmelisin ki, adalet herkese lazım olacaktır."

Editör: Mustafa YILDIRIM