HABER / FOTOĞRAF: ERTUĞRUL ALTINEL - ESKİŞEHİR

ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Ömer  Şahin; Eskişehirli Halk ozanı Aşık Nurşah (Dursen Mert)'ın eserlerini, 'Final Ödevi' konusu olarak hazırladı ve yazdı. ESOGÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kürşat Öncül'ün danışmanlığında Eskişehirli Halk Ozanı Aşık Nurşah (Durşen Mert)'ın eserleri incelendi.

ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan öğrenci Ömer  Şahin; Halk Ozanı Aşık Nurşah(Dursen Mert) ile ilgili 'Final Ödevi'nin hazırlanması konusunda şunları söyledi:''Eskişehir’de âşıklık geleneği; Âşık ‘’Nurşah’’ mahlaslı Durşen Mert örneği üzerinden anlatılmıştır.Halk Ozanı Aşık Nurşah  (Durşen Mert) ile yapılan ‘Eskişehir de âşıklık geleneği’, çerçevesindeki derlemeler, çalışmaya en büyük kaynak olmuştur. Eskişehir’de yaşayan halk âşıklarımızdan Nurşah mahlaslı Durşen Mert,halen âşıklık geleneğini Eskişehir’de sürdürmeye devam etmektedir. Daha küçük yaşlarda maniler söyleyen Durşen Mert’e, ilkokul hocası Sebahattin Adil Özten, ‘Senin geleceğin parlak ömrün şiirlerinle,ozan ve sazınla geçecek’ diyordu.Halk Ozanı Aşık Nurşah (Durşen Mert); küçük yaşlarda rüyasında, Yunus Emre elinden bade içmiş ve saz çalmayı o rüyadan sonra öğrenmiştir. Belirli bir usta çırak ilişkisi içerisinde eğitim almamış olan Halk Ozanı Aşık Nurşah (Durşen Mert); Âşık Reyhani, Âşık Saraç ve Aşık Şeref Taşlıova gibi isimlerden ders almıştır. Saz çalma konusunda kendisini geliştirmek için bir saz hocası ile çalışmalar yaparken saz hocası Halk Ozanı Aşık Nurşah (Durşen Mert)’e, ‘Nurşah’ mahlasını vermiştir. Halk Ozanı Aşık Nurşah (Durşen Mert); Doğmaca, Türkü Yakma, Deyiş- Ağıt, Bozlak, Uzun Hava, Atışma, İlahi, Usta Malı, Koçaklama, Güzelleme, Divan, Destan, Lebdeğmez gibi türlerde eserler vermiştir.  Âşık Nurşah’a göre; Eskişehir kültür sanat ve bilimin öncüsü bir şehirdir'' dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM