Üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar Üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar

5 yıl aradan sonra gerçekleşecek 13. çalışma meclisi toplantısı öncesinde konuşan Kahraman, konfederasyonlar ve sivil toplum kuruluşları kadar konunun ana paydaşları olan işçilerden oluşan bir grubun da orada olmasını temenni etti. 1 Mayıs öncesinde taleplerini yeniden dile getirmek için açıklama yapan Kahraman, şunları aktardı: “Türkiye İstatistik kurumu verilerine göre enflasyon oranlarının aylık bazda yansıtılmasını, emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, aylık bağlanma oranlarının yeniden revize edilerek makul bir seviyeye çekilmesini, vergi dilimi oranlarının düzenlenmesini,  696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya gecen işçilerin tayin hakkı verilerek aile bütünlüğünün sağlanmasını, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin meslek ve sınıf ayrımı gözetmeksizin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kamuda taşeron işçiliğin son bulmasını, 6772 sayılı kanun kapsamında ilave tediye alamayan belediye ve özel idare şirketlerinde çalışanların da kamu işçileri kapsamına da dahil edilmesini istiyoruz.”

TALEPLER YİNELENDİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun, işgücünün değişen iş şartlarına uygun iş güvencesi ve özel sektör çalışanlarının da sendikalara üyeliklerine destek olunmasını, ülkedeki yüzde 15.2 olan sendikalı işçi oranlarının,( Kamuda %93 Özel Sektör %7 ) özlük haklarının güvence altına alınmasını kapsayacak bir şekilde güncellenmesini ve banka promosyonu alabilecek bir düzenleme yapılmasını istediklerini ifade eden Hüseyin Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu kurum veya kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin 5620 sayılı kanun kapsamında çalışanların daimi işçi kadrosunda istihdamı ve 696 sayılı kanun kapsamında çalışanların tamamının geçici statülerinin daimi işçi kadrolarına geçirilmesini, kurumlar arası ayrım yapılmamasını, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini yapılacak düzenleme ile işsizlik ödeneğinden faydalanmasını,6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş kazaları ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi adına çalışmalar yapılması, 6356 sayılı sendikalar kanununun yeniden revize edilerek şeffaf ve rekabetçi bir anlayışın benimsenerek sendikal barajın kaldırılmasını üyelik aidat miktarlarının net yevmiyenin 3/1 oranına çekilmesi, emeklilik şartları tamamlayan sendika yöneticilerinin görev akdinin sonlandırılması her üyenin ödediği aidatı üye olduğu sendikaya verilmesini, çalışma hayatına ilişkin sorunların dile getirilmesini sağlamak amacı ile konunun tüm taraf ve paydaşları ile tüm meslek gruplarının olduğu bir işçi çalıştayı yapılarak taraflarında sözlü veya yazılı olarak taleplerinin dile getirilmesini,  21. dönem Toplu iş sözleşmesinin 750 bin Çalışan emek sınıfı adına refah seviyesi yüksek makul mantıklı bir ücret karşılığında imza altına alınarak bağıtlanmasını  temenni ediyorum.”

Editör: şenay Yıldırım