TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ve İkinci Başkan Selma Güder, Sevinç mahallesinde kurulması planlanan Yeraltı Kömür Ocağı Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.  Özbunar, "Eskişehir’in en büyük ovası olan Alpu Ovası 21.01.2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile “Büyük Ova”  ilan edilmiş, tarımsal sit gibi korunacağı, bir çivi bile çaktırılmayacağı kararlaştırılmıştır. Sevinç mahallesi Yeraltı kömür ocağı tesisi bu kararla bağdaşmamaktadır.

Kömür ocakları; oluşturdukları kül dağları ve atık sular, ormanlar ve sulak alanlar olmak üzere doğaya ve tarım arazilerine büyük zarar vermektedir.

Tarım ve çevre yaşamın özüdür ve onları geleceğe aktarmak asli görevimizdir.

İlimizin en değerli ve sulanabilir topraklarının yaklaşık % 40’ı Alpu ilçemizde bulunmaktadır.  Alpu Ovası’nın tarım alanı 447.170 dekar, ekilen 328.939 dekar, nadas alanı 110.575 dekar, sebze 6.130 dekar ve meyve 1.466 dekar olup, yakın tarihte sebze üretiminde de yoğun artış gözlenmektedir.

Sevinç mahallesi ve çevresinde hayvancılık ile uğraşan 133 adet işletme mevcuttur. 2020 yılı TÜİK verilerine göre; şehrimize ait büyükbaş hayvan sayısı 170,73 baş olup, 7676 başı yörede yetiştirilmektedir. Aynı verilere göre; ilimizin küçükbaş hayvan sayısı 1.184.648 baş olup, 3834 başı yörededir. Gerek büyükbaş, gerekse küçükbaş hayvanlarımızdan elde edilen et ve sütün kalitesi ile verimi, kömür ocağının aktif hale gelmesi halinde, ekolojik faktörler ve doğal besin kaynaklarının olumsuz etkilenmesi sonucunda düşecektir.

Duyarlı Eskişehir halkımız; çevresel faktörlerin uygun olmadığı ortamda elde edilen ürünleri yemek, içmek ister misiniz?

Sözün özü; GIDANIZ ZEHİR OLSUN İSTER MİSİNİZ?

Sevinç ve civarında bulunan mahalleler, Mart ayından Kasım ayına olan zaman diliminde tarımsal göç almaktadır. Proje hayata geçeceği takdirde;  bitkisel ve hayvansal üretimin düşmesi sonucu, yöre nüfusunu yaklaşık iki katına çıkaran tarımsal göç de olumsuz yönde etkilenecektir. 

Pandemi dönemi açıkça gösterdi ki; gıdasız, susuz hiç bir şey olmuyor. Hepimizin temiz havaya, temiz suya ve temiz toprağa ihtiyacımız var!

Önceki dönemde kömürlü termik santralin kurulmaması ile ilgili olarak mücadele ettiğimiz başta TMMOB odaları(Jeoloji, Maden, Jeofizik, Elektrik, İnşaat, Kimya ve Gıda Mühendisleri Odası) olmak üzere, Eskişehir Kent Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, ESÇEP(Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu), Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Eskişehir Barosu, Gündüzler Derneği, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası,  Eskişehir Diş Hekimleri Odası, siyasi partiler, katkı sağlayan sendikalar, diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve tabii ki Eskişehir halkımıza teşekkür ediyor, içinde bulunduğumuz mücadelemizde hep birlikte omuz omuza ilerlemeyi istiyoruz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Ve özellikle tekrar vurguluyoruz.

Şehrimizde kömür ocağı istemiyoruz! "

Editör: Mustafa YILDIRIM