Sağlıklı Dişler İçin Bilinmesi Gerekenler Sağlıklı Dişler İçin Bilinmesi Gerekenler


Şube adına konuşan Şube Kadın Sekreteri Berna Yıldız, “Yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu politikalar sadece bizlerin değil tüm Türkiye’nin sırtında bir yüktür. Bu yükü taşımaya mecalimiz kalmadı.” dedi. 

“Yoksulluk derinleşti”
Yıldız, “Ülkemizde işçi ve emekçiler için yaşam koşulları gün geçtikçe zorlaşırken derinleşen yoksulluk görülmedik bir boyuta vardı. Türk-İş verilerine göre açlık sınırının 14 bin liranın, yoksulluk sınırının ise 45 bin liranın üzerine çıktığı böylesi bir tabloda 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi görüşmelerine başlandı. İlk 2 görüşmenin ardından henüz doyurucu bir açıklama yapılmadı. Asgari ücret yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük ücret olmakla beraber ne yazık ki ülkemizde genel ücret durumuna gelmiş bulunuyor.” açıklamasında bulundu. 

“Asgari ücret milyonların meselesidir” 
Asgari ücretin emekli aylığı, genel sağlık sigortasından yararlanmak için uygulanan yoksulluk testine kadar pek çok unsuru etkilediğini ifade eden Yıldız, “Asgari ücret genel ücret seviyesini de doğrudan etkilemektedir. Tüm bu nedenlerle asgari ücret milyonların meselesidir.  Biz sağlık ve sosyal hizmetler emekçileri de Türkiye’de emek gücünü satarak yaşamak zorunda olanların tümü gibi her geçen yıl daha da yoksullaşıyor, kıt kanaat geçinebilir hale getiriliyoruz. Bizler işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla mücadele ederken nüfusun yüzde 1’ini oluşturan ama ulusal servetin yüzde 54’ünü elinde tutan dolar milyarderleri büyüdükçe büyüyor. Ücretlerimizin belirlenmesinde temel alınan ekonomik veriler TÜİK eliyle düşük gösterilirken vergi ve harçlar astronomik düzeyde artırılıyor. Emeği ile geçinen bizlerin maaşlarından peşinen gelir vergisi kesilirken; tüketirken de ayrıca vergi vermek zorunda bırakılıyoruz. “Mali disiplin”, “bütçe açığını azaltma”, “vergiyi tabana yayma” gibi adlar altında torba yasalarla vergi yükü işçilerin, emekçilerin, emeklilerin omuzlarına yıkılıyor. Sermayeye ise teşvikler, vergi afları ile bütçe sonuna kadar açılıyor.” dedi. 

“Vergide adalet sağlansın”
Hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz diyen Yıldız, “Başta temel tüketim malları olmak üzere yapılan zamlar geri alınsın. Temel ücretler yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın. Sendikalaşma ve grevli gerçek toplu iş sözleşmesi önündeki tüm engeller kaldırılsın. Vergide adalet sağlansın, servet vergisi alınsın.” diyerek taleplerini dile getirdi.

Editör: Mustafa YILDIRIM