Başkan Ataç Görkemli Hatıralar’a Konuk Oldu Başkan Ataç Görkemli Hatıralar’a Konuk Oldu


15 Eylül 2022 tarihinde YÖK için yayınlanan yönetmelikte hak kaybına uğradıklarını, ayrıştırmalara devam edildiğini gördüklerini ifade eden asistan hekimler, bu nedenlerle tüm ülkede bugün ve yarın iş bırakılması kararı alındığını açıkladı. ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde yapılan açıklamayı Hekim Sen İl Başkanı Ebru Karaca Uçar okudu. 
Açıklamasına katledilen İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı anarak başlayan Uçar, “Henüz Dr. Ekrem Karakaya'nın acısı tazeyken alınmayan önlemler bir cana daha mal oldu. Tüm sevdiklerinin ve tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun.” dedi. Yönetmelik çıktı neden eylem yapıyorsunuz diyenlere seslenen Uçar, “Bizler sadece verilmeyen paramız için değil insanca yaşamak yaşatabilmek için, can güvenliği derdimiz olmadan, öldürülmeden, şiddet görmeden, hakarete maruz kalmadan hekimlik yapabilmek için de eylem yapıyoruz. Bizler, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapmakta olan asistan hekimler olarak haklarımızı savunmak için ülke çapında üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızla birlik olduk ve bu basın açıklamasını meslek örgütümüz ve sendikalarımızla birlikte tüm ülkede tek ses olarak yapma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.  
“UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”
Ağır çalışma ve eğitim şartları, can güvenliğinin olmaması, 5 dakikada bir hasta bakma dayatmasıyla kalitesiz sağlık hizmeti verilmesi, 36 saatlik nöbetler, izinlerinin verilmemesi, 30 gün/24 saat ücretsiz icap nöbetleri, malpraktis davalarında haksız ve orantısız rücular, normal mesainin yarısı kadar ücrete zorunlu nöbetler, adil olmayan ücret dağılımı ve emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş verilmemesi gibi birçok özlük haklarının ısrarla görmezden gelindiğini belirten Uçar, “Birçok sağlık çalışanı şiddet görmüş, birçok meslektaşımız canice ve onursuzca katledilmiştir. Dün canice öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın ölüm haberini acı bir şekilde almış bulunmaktayız. Güvende hissetmiyoruz, her geçen gün artan şiddet karşısında çaresiz hissediyoruz. Ağır çalışma yükünden dolayı 36 nöbet sonrası yorgun bitap düşüp trafik kazası geçirerek yaşamdan kopan Dr. Rümeysa Berrin Şen‘i, işini yaparken katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı, Dr. Ersin Arslan’ı ve şiddete uğrayan hiçbir meslektaşımızı ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız.” şeklinde konuştu. 
“KAYIT DIŞI MESAİ DEVAM EDECEK” 
Verilen mücadele sonucunda seslerinin kısmen de olsa duyulmaya başlandığını dile getiren Uçar, şunları söyledi: “Özlük haklarımızda iyileştirmeler yapılacağı sözleri verilmişti. Yayınlanan yönetmeliklerle sağlıkta şiddet katalog suçlar arasına alınmış fakat caydırıcı olmadığını şiddetin hala devam etmesinden görmüş bulunuyoruz. Nöbet mesaisi ücretleri, tüm meslek gruplarında normal mesainin üzerindeyken bizde hala yarı ücrete devam ettirilmektedir. Birçok şehirde meslektaşlarımız branşının tek doktoru olduğu için 30 gün/24 saat icap nöbeti adı altında zorla çalıştırılmakta ve emekleri sömürülerek karşılığında 5 günlük çeyrek mesai ücreti verilmekte, 25 gün ücretsiz çalıştırılmaktadır. Ayrıca son yönetmelikle nöbet ertesi izin hakkı getirilmiştir. Bu nedenle de ücretleri kesilecek arkadaşlarımız birçok yerde kayıt dışı mesailerine devam ettirilecek ve bunun karşılığı ücret verilmeyecektir. Bu durumda bu konunun takipçisi olacak ve tüm haklarımızı kullanacağız.” 
İNTÖRN HEKİMLERİN HAKLARI
12 Ağustos’ta Beyaz Reform olarak lanse edilen yönetmeliğin yayınlandığını, bununla ekonomik haklarda kısmen iyileştirme yapıldığını aktaran Uçar, şöyle konuştu: “Fakat hekimler gelir getiren ve getirmeyen olarak sınıflandırılmış, birçok gruba bölünmüş ve maaşımız tek kalemde verilmediği için emekliliğe yansımayan düzenlemeler yapılmıştır. Nitekim hali hazırda üniversitelerde görev yapan hekimler olarak bulunduğumuz iller hatta bölgelerde en zor vakalarla baş etmeye, en ağır hastaları tedavi etmeye çalışmamıza rağmen de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı olduğumuz gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştı. Teşvik adı altında sağlık emekçilerini yarışa sokan, aldığımız eğitim ve sunduğumuz sağlık hizmetini niteliksizleştiren bu yönetmelik, eğitimin ve nitelikli sağlık hizmetinin önemsendiği üniversitelerde gelir haksızlıklarına sebep olacak ya da niteliksizliğe yol açacaktır. Performansa dayalı teşvik sistemini reddediyoruz.”
İŞ BIRAKMA KARARI
Yayınlanan yönetmeliğin tarafımıza yansımasının, taban ve teşvik ödemesinin dağılımının takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Uçar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bunun dışında,  yabancı uyruklu asistan hekim kadrosu altında bizimle birlikte eşit koşullarda çalışan meslektaşlarımızın aylık gelirleri asgari ücretin altında kalmış, emekleri sömürülmüştür. Sayıları 1500 civarında olan yabancı uyruklu asistan hekimler, özlük haklarıyla ilgili yapılan hiçbir iyileştirmelerden faydalanamamış, görmezden gelinmişlerdir. Ayrıca intörn hekim arkadaşlarımız intern eğitiminin hekimlik meslek onuruna, mesleğimizin usta çırak ilişkisi ilkesine yakışmadığını düşünmekteler. İntern hekimlik eğitiminde yaşanan birçok eğitim sıkıntısının yanında, bundan yaklaşık 2 ay önce verilen asgari ücret sözü de tutulmamış ve intern hekimlerin emeklerinin hastaneler tarafından sömürüsü sürdürülmeye devam etmektedir. 15 Eylül 2022 tarihinde YÖK için yayınlanan yönetmelikte hak kaybına uğradığımızı, ayrıştırmalara devam edildiğini görmekteyiz. Tüm bu nedenlerle tüm ülkede bugün ve yarın iş bırakılması kararı alınmıştır. İş bırakma kapsamına acil servis ve poliklinikleri, doğum salonu, elektif hariç ameliyatlar, COVID/Onkoloji/Hematoloji poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışanları dahil edilmemiştir.”