ESO Mümtaz Zeytinoğlu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, EMKD Başkanı Metin Çekiç, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, EMKD Üyeleri ile Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ece Özel Cura ve Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk katıldı.
Dışa bağımlılık azaltılmalı
Toplantı gündeminin sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri olduğunu belirten ve toplantı açılışında konuşan Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği Başkanı Metin Çekiç, maden sektörünün önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'nin doğal kaynak rezervleri açısından dünyada en önemli ülkeler arasında olduğunu belirten Çekiç, “Özellikle pandemi sonrası artan enerji maliyetleri, hammaddede dışa bağımlılık hepimizin sofrasına artı maliyet olarak dönüyor. Sadece maden sektörü olarak değil toprağa dayalı üretim yapan tarım sektöründe de Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda yaşanılan sorunlar, bu alanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak madenciler olarak bu sorunların yanı sıra ruhsatlandırma, maden faaliyetlerinde yaşanan yapısal sorunlar ve kamuoyunda oluşan olumsuz algı gibi ciddi sıkıntılarımız var. İlgili kurum ve bakanlıklar nezdinde bu sorunları çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bugün   EMKD tarafından gerçekleştirilen, Madencilik sektörü ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında   yüz yüze yapılan ,sorunların ve çözümlerin konuşulduğu  ilk istişare toplantısıdır “diye konuştu.
Sorunlarımızı çözmek istiyoruz
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş yaptığı konuşmada, Eskişehir madencilik sektörünün hem ihracat hem de yurtiçi piyasasında ciddi bir potansiyel oluşturduğunu belirtti. Kesikbaş konuşmasında, “Madenden üretim yapan, taşa toprağa dayalı 2 komitemiz, 150’den fazla madencimiz var. Eskişehir bu anlamda ciddi bir alp yapıya sahip. Türkiye'nin toplam cirosunda önemli payları bulunuyor. Bugün de burada hem madencilerimiz hem Tarım İl Müdürlüğümüz ile bir araya gelerek, maden sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerileri konuşacağız. Özellikle madencilik sektörünün mevzuatlara takılmadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurum ve müdürlüklerimiz ile iyi diyaloglar içerisindeyiz. Sorunlarımızı çözüme kavuşturma odalıyız. Mevzuatın madencilerimizin lehine yönetilebilir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Sanayimiz bu ülkenin temel direği bunu daha da büyütmek amacındayız.” dedi.
İş birliğine açığız
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı konuşmada; “Topraktan çıkan her şey önemli, tarımın da madenin de kaynağı toprak. Kurum olarak sadece tarım alanında değil sanayi alanında da üreticilere ciddi destekler verdik. Kurum olarak iş birliğine açığız ve üretim yapan, istihdam sağlayan tüm madencilerimizin mevzuat kapsamında destekçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinden sonra tüm dünya ciddi şekilde etkilenmeye başladı. Bu dönemde üretim için gayret gösteren tüm sanayicilerimize kolaylık sağlamak amacıyla mevzuatı bir araç olarak kullanmalıyız. Sorun ve çözüm önerilerini derleyerek bakanlıklara iletmeli ve ortak bir yol haritası çıkarmalıyız” dedi.
Açılış konuşmaları sonrası Arazı Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ece Özel Cura ve Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk tarafından Küme Üyelerine yönelik, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve kapsamında medenilik faaliyetten hakkında detaylı bilgi verildi. Toplantı sonrası üyelerin soruları yanıtlandı.