Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) Eskişehir İl Temsilcisi Ebru Karaca Uçar, sağlık çalışanları ile birlikte Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. İki asgari ücret toplamı dahi etmeyen, emekliliğe yansımayan parçalı maaşları ve hekim açığı olduğu halde çalışan emekli doktorlara yapılan kesintileri kabul etmediklerini söyleyen Uçar, fazla olan iş yükünün yanında çıkarılan şiddet yasasının, yargı mensuplarının keyfi değerlendirilmesine bırakıldığını ve her türlü şiddete açık olan sağlık kurum ve kuruluşlarında gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Uçar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık Bakanlığı’nın, bazı sendikaların tahakkümünde kalarak, sağlıksız sağlık politikaları üretmesini kabul etmiyoruz. Sahayı bilmeyenlerin makam masalarında ürettikleri etkisiz çözümleri, düzenledikleri mevzuatları kabul etmiyoruz. Hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde hem doktor, hem sekreter, hem idari işler sorumlusu gibi her işe koşturmayı kabul etmiyoruz. Geceli gündüzlü tatil demeden çalışan, nöbet tutan intörn doktorlarımıza layık görülüp vaat edilen yarım asgari ücreti kabul etmiyoruz. Sigortalı, meslek onuruna ve emeklerine yakışır ücret talep ediyoruz.”

Sağlıkta kölelik sistemini kabul etmiyoruz 

Çalışanların insanca, şiddetten uzak, huzurlu bir çalışma ortamı ve hekimliğe yaraşır ücretler istediklerini vurgulayan Uçar, HEKİM-SEN’in kurulduğu günden bugüne, sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiğini fakat sonuçlanmamış vaatlerden başka somut bir netice alamadıklarını söyledi. Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler bu vatanın en uslu, en çalışkan, en zeki evlatlarıyız. Vatanımız için her türlü fedakârlığı yapmaktan da çekinmeyiz. Ancak mütekabiliyet olmadan, başka mesleklerden istenmeyen ve hatta başka meslekleri kayırıcı adaletsiz uygulamalar karşısında bir kere daha sesimizi yükseltmek ihtiyacı doğduğu için 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde diğer hekim örgütleriyle birlikte iş bırakıyoruz.”