Daha önce vadedilen yıpranma payı ve erken emeklilik konusunda da hiçbir çalışma yapılmadığını aktaran Dr. Uçar, “Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu gibi çözüm aradığımız muhataplarımız diyalog kapılarını kapatmıştır. Web sayfamızdan, basından ve sosyal medya kanallarından defalarca ifade ettiğimiz sorunlar ve önerilerimiz görmezden gelinmiş, etkin bir çözüm üretilmemiştir. Görüşme taleplerimize ve gönderilen mektuplarımıza cevap dahi verilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Hekimsen’in kuruluş amacı gereği ideal bir sağlık sistemi kurulmasının ilk durağı olarak hekimlerin yıllardır birikmiş sorunlarının çözülmesi, verilmeyen haklarının verilmesi gerektiğini ortaya koymuş bir sendika olduğunu aktaran Dr. Uçar, şunları söyledi: “Hekimlik mesleği devlet memurluğu kalıbına sığdırılamaz, birtakım dinamiklere ve niteliklere sahip bir meslektir. Hekimsen, kurulduğu günden bugüne her bir hekimin hakkı verilene kadar mücadeleye devam edeceğini birçok kez belirtmiştir. Her biri anlaşılması zor, inisiyatife açık ve net olmayan ifadelerle dolu yeni yönetmelikler yerine; sınırları net olarak belirlenmiş, hak ve hukuku gözeten Hekim Yasası’nın çıkmasını talep etmiştir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar bu sorunlar tarafımızca dile getirilmiş, talepler ve çözüm önerileri oluşturulmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığı hekimlerin talep ve önerilerini kendilerine iletecek makamın hekim odaklı STK'lar olduğu gerçeğini görmezden gelmiştir.

Sorunların çözümünde taleplerin ve çözüm önerilerinin dikkate alınmamakla beraber; ucu açık çözümler, sürdürülebilirliği şüpheli ve hekimleri tatmin etmekten uzak farklı yollar kullanıldığını belirten Başkan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunlar çözülmek yerine adeta halının altına süpürülmüştür. 4924 sayılı yasa ile yapılan kadro dağılımları ve sözleşme iptalleriyle birçok meslektaşımız mağdur edilmiştir. Kadroların dağıtılma kriterleri açık bir şekilde belirlenmemiştir. Bu kadrolardan DHY hekimlerin yararlanamaması adil değildir. Hastanelerin hasta yükünün altında ezilen acil serviste çalışan hekimler bu kadro dağılımında yok sayılmıştır. 4924 sözleşme kriterleri ve mobbinge açık uygulanış şekli hekimlik mesleğinin doğasına aykırı olup mesleki saygınlık ile bağdaşmamaktadır. Hekimsen, siyaset üstü duruşumuzun bir gereği olarak her ne kadar seçimlere yakın tarihlerde seçim sonuçlarını etkileyebilecek eylemler yapmamayı kararlaştırmış olsa da çözüm üretecek makamların kayıtsız kalması sendikamızı anayasal hakkımız olan 12 Ocak 2023 tarihinde iş bırakma eylemi kararı almak zorunda bırakmıştır.”

                                                                 

Editör: Mustafa YILDIRIM