CHP İl Başkan Yardımcısı Derya Bülbül, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde konuştu.

Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan Birleşmiş Milletler’in bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflediğini aktaran Bülbül, “Çocuk hakları, kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bütün maddeleri CHP olarak gönülden desteklediklerini belirten Başkan Yardımcısı Bülbül, “Çocuklarımıza yönelik olumsuz davranışlara karşı her zaman onların yanındayız. Sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü güvenceye kavuşmasını temel görevimiz olarak görüyoruz. Ayrım gözetmeksizin dünya üzerindeki tüm çocuklarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.