2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın açılışının heyecanını hep birlikte yaşıyor; sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Çağdaş bir toplum olarak yaşayabilmek, medeniyet yarışından kopmamak için donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Elbette bunu sağlayacak olan da kaliteli bir eğitim sistemidir. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ve ileriye daha hızlı giden bir Türkiye için bilimsel ve çağdaş eğitime daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Tarihsel sürece baktığımızda Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar ülkemizin kalkınması için eğitime büyük bir önem verildiğini görmekteyiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir" sözüyle veciz bir şekilde ifade ettiği mana bugün "Mutlu çocuklar, Güçlü Türkiye" hedefi ile 2023 Eğitim Vizyonu ile hayat bulmakta ve ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’mızın bu anlamda eğitim ve öğretimde ortaya koyduğu çağdaş yaklaşımlar, projeler ve memleketin tüm sathına yayılmış ciddi yatırımları sayesinde sağlıklı ve kaliteli bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması yolunda büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Bizler de ilimizde bu çalışmaların hızla hayata geçmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Okullarımızda istediğimiz eğitimin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılmasına da büyük önem veriyoruz.
Değerli Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerimiz,
Millî birlik ve beraberlik ruhunun tazelendiği, dik bir duruşla millî iradeye sahip çıkıldığı diriliş ruhunu geleceğe taşımak için eğitime, özellikle değerler eğitimine her zamankinden daha fazla değer vermemiz; millî birlik ve beraberliğimizin geleceği için önemlidir. Şunu hatırımızdan asla çıkarmamalıyız ki eğitimde başarı ölçütümüz, akademik başarının yanı sıra ve ondan daha önemli olmak üzere güzel ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bu da sizlerin üstün gayreti ve eğitim kurumlarımızın bütün paydaşlarını kucaklayan, etkili ve verimli bir okul-aile iş birliği geliştirmeleri ile, yani gönül birliği ile mümkündür. Çağın yeniliklerine hakim, üreten, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, fikri hür nesiller yetiştirmek için çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum. 
Geleceğimizin Teminatı Sevgili Öğrenciler; 
Bugün bazılarınızın yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanı ile çarpıyor, bazılarınız ise okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Aileleriniz, öğretmenleriniz ve idarecileriniz olarak sizleri bilimi ve bilgiyi seven, öğrenmeye hevesle yaklaşan, araştıran, milli ve manevi değerlerimize saygılı, geçmişini, kültürünü, ülkesini, milletini, değerlerini bilen; tarihini seven ahlaklı fertler olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Sizlerden daha çok çalışmanızı, milletimizi güçlendirmenizi bekliyoruz. Ülkemizin geleceği sizlerin ellerindedir. Sizleri dinamizmin gücü, yarınlarımızın umudu olarak görüyoruz. Sizlerden en önemli beklentimiz, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkmanızdır. Bu beklentilerimize de en iyi şekilde karşılık vereceğinize yürekten inanıyoruz.
Kıymetli Veliler,
Öğrencilerimizi, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye ve uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmaya çalışmaktayız. Onların birikimlerinden başta memleketimizin ve sonra tüm insanlığın istifade etmesini sağlamak en büyük arzumuzdur. Tüm kurumlarımızla bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmaya devam edeceğiz.
Bu düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizin ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizin ruhları şad olsun diyor, emekli öğretmenlerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; Eskişehirli hemşehrilerimi en içten duygularla selamlıyorum.