Komisyondan gelen 4. Ve 9. Maddeler Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un önerisi ile mecliste yeniden görüşüldü. 
4. Madde olan Odunpazarı ilçesi, Çankaya Mahallesi, 25051, 24906 ve 24904 adaların bir kısmında kabul edilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile Çankaya mahallesi özel proje alanı olarak planlı kısımları tekrar ele alınmış ve alanın topografik özellikleri doğrultusunda park alanı, ticari, eğitim ve konut alanı olarak; Alanın engebeli topografyasından dolayı yeşil alan olmasına uygun olduğu belirlenmişti. 

Bölgenin topografik özellikleri göz önüne alındı
Konuya yönelik konuşan CHP Grubundan Erdoğan Aydoğmuş, “Söz konusu Çankaya mahallesinde bulunan adalardaki bu alanın 5.3 hektarlık bölümü topografik yapı göz önüne alınarak parka ayrılmıştır. Bu kadar büyük alanları kamulaştırma yoluyla kamunun yararlanacağı, yeşil alan, park gibi bir uygulama yapılabilir. Yüzde 45 düzenleme ortaklık payı bu planlamaya rağmen kurtarmayacak, netice itibariyle kalan bölüm Odunpazarı Belediyesi tarafından kamulaştırma yoluyla elde edilecektir. Burada 18. Madde uygulandığında konut sahaları da hissedar olarak milli emlak müdürlüğü adına tahsis edilecek. Başka çözümü yok. Bu kadar büyük alanın belediye tarafından istimlakı söz konusu değil. 5.3 hektarlık alanı bölgenin ihtiyacı olan park alanı karşılayacak şekilde parka ayrılmış, üst bölümde de 3 hektarlık alan ticarete, konuta ayrılmıştır. Milli emlağın burada kaybı olmayacaktır. Konu bundan ibarettir. Yapılacak başka husus yoktur.” dedi. 4. Madde mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. 

“Bölgede sosyal donatılar azaltıldı”
9. madde olan Tepebaşı ilçesi, Batıkent ve Çamlıca Mahallelerini kapsayan yaklaşık 556 hektar büyüklüğündeki alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (Etap-3) ile ilgili konuşan AKP Grubundan Mustafa Birsen, “2021 yılında da kamulaştırma yükünden kurtulmak adına yapılan değişikliklerin 2022 yılında önümüze geldiği şekliyle konu Batıkent ve Çamlıca alanını kapsayan 556 hektarlık alan. Burada özellikle Çamlıca ve Batıkent’te bazı alanlarda sosyal donatı alanlarının eksiltildiğini, cami alanlarının ticarete çevrilmesi, çocuk bahçesi gözüken alanın sosyal tesis alanı ayrılması gerekçeleri var. Biz burada sosyal donatıların azaltılması ve hazırlanan planın şehirciliğe uygun olmaması nedeniyle AKP olarak ret oyu vereceğiz.” şeklinde konuştu. 

İkisi de birbirinden beceriksiz İkisi de birbirinden beceriksiz

“Tepebaşı’nda otopark ihtiyacı karşılandı”
Konuya yönelik konuşan CHP Grubundan Erdoğan Aydoğmuş, “Bölgenin içinde 4,5 cami alanı var. Cami ihtiyacı karşılanmakta. Otopark alanı azaltılması konusu ise burada katlı otoparklar oluşturularak bölgenin ihtiyacı sağlanmıştır. Komisyonda kapsamlı olarak inceledik. İmar plan sınırları dışında tuttuk bu alanları. Ticarete çevrilen yerler aynı şekilde burayı parka çevirdik, eski şekline dönüştürdük. Birlik Caddesi’ni ticarete çevirmiştik onu tekrar konuta dönüştürdük. Orada ticari aksı kaldırdık komisyon olarak. Tenis kortu olarak yapılan alanlar plana aynen aksettirilmiştir. Planda park alanı olarak gösterilen yerler parka dönüştürülmüştür. Bir hayli değişiklik yaptık komisyonda. Tepebaşında gelen şekliyle değil, eksiklik görülen yerler değiştirildi. DSİ görüşleri alınarak notlar eklendi.” dedi. 9. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Editör: Mustafa YILDIRIM