30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 6. Maddesinde tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu işyerlerinin tehlike gruplarına göre iş güvenliği uzmanları işe alınır. Belirlenen niteliklere sahip olan bu çalışanları işçilerin güvenliğinden ve alınacak önlemlerden sorumludur.

İşletmelerdeki iş güvenliği uzmanı sayısının belirlenmesinde mevzuata göre hareket edilir. İş güvenliği uzmanı alacak olan işletmenin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değerlendirilir. İşyeri sorumlusuna ait olan bu zorunluluk yerine getirilmediği taktirde ağır yaptırımlar uygulanır. İnsan sağlığı ve güvenliğinin üst düzeyde tutulması Bakanlıkça belirtilmiştir. İSG uzmanı görevlendireler İSG Kâtip modülü üzerinden takip edilir ve yine aynı şekilde işyeri hekimi ve sağlık personellerinin görevlendirmeleri de buradan takip edilebiliyor.

İSG çalışanlarının sayısı, az tehlikeli sınıfta 1000 çalışan sayısına karşılık 1 iş güvenliği uzmanı ya da 2000 çalışan sayısına karşılık 2 iş güvenliği uzamanı bulundurulur. Bu çalışan sayıları arttıkça iş güvenliği uzamanı sayısı da artacaktır. Tehlikeli sınıfta 500 çalışan sayısına karşılık 1 iş güvenliği uzmanı, 1000 çalışan sayısına karşılık 2 iş güvenliği uzmanı bulundurulur. Yine aynı şekilde çalışan sayısı arttıkça iş güvenliği uzmanlarının sayısı da artacaktır. Son olarak ise çok tehlikeli sınıfta çalışan sayısı 250 ise 1 iş güvenliği uzmanı ve yine aynı şekilde 500 çalışanlara 2 iş güvenliği uzmanı bulundurulur. Bazı durumlarda bu sayılar değişiklik gösterebilir. İş güvenliği uzmanı arayan işyerleri ya da işverenler İSG Kâtip sitesi üzerinden havuza kayıtlı iş sağlığı güvenliği uzmanları içerisinde seçecekleri kişileri iletişim bilgilerini alarak onlara ulaşabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Mesleğinin Geleceği Var Mı?

Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşan endüstrileşme ile iş güvenliği konusunda oldukça önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bazı kesimler iş güvenliği uzmanlarının geleceğinin olmayacağını söyleseler de yanılıyorlar. Gittikçe artan endüstrileşme ile bu alanlarda çalışanların güvenliği söz konusu olan durumlar vardır. Özellikle tehlike sınıfında bulunan işyerlerinde çalışanlar için güvenlik önlemleri alınılması gerektiği yönetmelikçe belirtilir. İşyerleri bu konuda çalışanlarının güvenliğini düşünerek iş güvenliği uzamanı olan kişileri görevlendirmelidir. Gittikçe gelişen dünya düzeninde iş güvenliği uzmanı için gelecek vardır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanları tehlike dereceleri devlet tarafından belirlenmiş ve bu dereceler A, B ve C sınıfı olarak ayrılır. C az tehlikeli, B tehlikeli, A ise çok tehlikeli olarak sınıflandırılır. Bu alanda alınacak her sertifika için farklı yükümlülükler gerekiyor. Bunlar için gerekli kriterlere sahipseniz ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavı başarı ile tamamlayıp sertifika sahibi olabilirsiniz.

B sınıfı tehlikeli veya az tehlikeli olarak sınıflandırılır. B sınıfı sertifikaya sahip olmak için gerekli eğitimleri tamamlayıp Bakanlık tarafından yapılacak olan sınavı geçmek gerekiyor. Bu sınav için gerekli eğitimleri kurslardan alabilirisiniz. Sınıflardan en çok maaşı A sınıfı alır. Dolayısıyla B sınıfı A sınıfına göre biraz daha az bir maaş alır. Tabi ki çalışılacak olan kurumlarda bu durum değişebiliyor.

B sınıfı iş güvenliği kurslarına başvurmak için gerekli belgeler,

·        İlgili bölümlerden mezun olduğunu gösteren diploma

·        Kimlik fotokopisi

·        B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursuna katılmak için C sınıfı iş güvenliği belgesi istenilecektir. Ayrıca en az bu alanda 3 yıl görev yapmış olması da gerekmektedir Gibi belgeler istenilecektir.

Tüm bunları tamamlayıp bulunduğunuz bölgeden bu kurslara kayıt yapabilirsiniz. ÖSYM’nin yapacağı sınava kadar eğitimleriniz tamamlanır ve sınav için hazır olacaksınızdır. Bu sınavdan en az 70 puan alarak sertifika sahibi olabilir ve göreve başlayabilirsiniz.

Editör: Mustafa YILDIRIM