Atak, "Bildiğiniz üzere Türkiye’de yaklaşık 700 bin işçi Kamuda çalışmaktadır. Son yıllarda artan enflasyona bağlı olarak ülkemizde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve maaşlarımızda yaşanan erime ortadadır. Hükümet bunu telafi ettiğini iddia ederek bir takım düzenlemeler yapıyor gözükse de iğneden ipliğe her şeye gelen sürekli zamlar nedeniyle söz konusu düzenlemeler tamamen anlamsız kalmaktadır.  Alım gücümüz her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Son 10 yıldır enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız yoksulluk sınırının altında kalmaya başlamıştır. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi ücretlerimize enflasyon oranında yapılan artışlar zam değildir.

Yıllardır süren bu olumsuzluk nedeniyle maaşlarımızın açlık sınırı ile arasındaki makas neredeyse tamamen kapanmıştır. Sanki Ekonominin temel kuralıymış gibi yaşanan krizlerde ilk bizim ekmeğimiz küçülür, krizin bedelini hep emekçiler öder. Gerçek olan her ay işçinin emekçinin maaşı eline geçmeden yüksek enflasyon, vergiler ve sürekli çarpıtılan TUİK rakamları karşısında eriyip gitmektedir.

Bu yıl kamu işçisinin büyük umutlarla beklediği 2023 yılı görüşmelerinin Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay 20 Ocakta başladığını ilan etmesinden bugüne kadar sadece Türk İş ve Hak İş’in Hükümete teklifi açıklanmış ilk altı ay için Yüzde 15 refah payı + yüzde 45 zam istenmiştir. Bu teklif büyük mağduriyet yaşayan işçiler tarafından yetersiz bulunmuştur. Bu yetersiz rakamlara Türk İş’in bugün kamuoyuna duyurması ile ortaya çıkmıştır ki Hükümet beklentilerin çok uzağında bir teklif ile masaya gelmiş adeta kamu işçisini yok saymıştır. İşçiler açısından büyük bir mağduriyet yaratacak bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu teklifi yapanların ya ülke gerçeklerinden habersizler ya da işçi sınıfının sabrını zorlamak adına bunu bilerek yapıyorlar. Bizler buradan bizi temsil eden Türk İş e üyelerimiz adına bir kez daha seslenmek istiyoruz.; Hükümetin hiçbir işçiyi mutlu etmeyecek gerçeklerden tamamen uzak olan bu teklifi kesinlikle kabul edilmesin. Türk-iş'in taleplerinin tavizsiz hayata geçirilmesi için üretimden gelen güç her alanda kullanılsın. Ülke genelinde sesimizi duyurmak noktasında geniş çaplı bir eylem planı hazırlansın. Buradan hükümete çağrımız ise  ivedilikle tekliflerini geri çekerek gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir, geçim sıkıntımızı ortadan kaldıracak yeni bir teklifi masaya getirmeleridir. 

Bizler Eskişehir’de çalışan Milli Savunma işçileri olarak İşçiyi, emekçiyi sosyal devlet politikalarının ana unsuru olarak görüp taleplerimizin hayata geçirilmesi için, isteklerimizin yerine getirilmesi için sesimizin ve mağduriyetimizin daha fazla duyurulması amacıyla 14 Nisan 2023 Cuma akşamı saat 18:30 da Espark önü Ulus anıtında basın açıklaması gerçekleştireceğimizi ve açıklamamıza başta üyelerimiz olmak üzere tüm kamu emekçilerinin davetli olduğunu Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi adına saygılarımızla duyuruyoruz."  

Editör: Mustafa YILDIRIM