Harb-İş Şube Başkanı Hasan Atak, açıklanan enflasyon verileri ve buna bağlı olarak üyelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara yönelik açıklamalarda bulundu. Atak, “

Bizler, sayıları milyonları bulan emekçiler olarak aylardır hatta yıllardır ifade ettiğimiz bir gerçeği buradan sizlerle bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Adil olmayan, yaptığı işe karşılık gelmeyen, milli gelire sunduğu katkıyı karşılamayan, insanca yaşayacak ihtiyaçlarımıza cevap veremeyen maaşlar ile geçinemiyoruz.  Zaman kaybetmeden acilen ücret ve maaşlarımızın geçinebileceğimiz, asgari düzeyde de olsa insanca yaşayabileceğimiz bir düzeye yükseltilmesini istiyoruz.

Eskişehir şubesi üye ve kurulları ile uzun zamandan bu tarafa hiçbir siyasi kaygı gütmeden sınıfsal olarak üyelerimizin emekçilerimizin yanında durduğumuz şekilde dün ne diyorsak bugün de aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz; Bugüne kadar alanlarda, sosyal medyalarda, yazılı ve görsel basın aracılığı ile yaptığımız basın açıklamaları ile sesimizi duyurmaya çalıştık. İşyerlerimizde, yemekhanelerimizde sesimizi duyurmaya çalıştık. Eskişehir’den Ankara’ya kadar yürüyerek sesimizi duyurmaya çalıştık. Ankara’ya üyelerimizle birlikte giderek bir kez daha yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek istedik ancak Ankara’ya girmemize izin verilmeden geri döndürüldük. Bunun üzerine şehrimiz milletvekilleri, genel müdürlüğümüz, Eskişehir Valimiz, Çalışma Bakanımız, İktidar ve Muhalefet partisi yetkilileri ile bir takım görüşmeler yaparak yol almaya çalıştık ancak maalesef bugüne kadar istediğimiz sonucu alamadık.

Haziran 2024 itibari ile açlık sınırının 18.978,77TL, yoksulluk sınırının 61.820,10 TL olduğu günümüzde, milyonlarca asgari ücretli işçi 17 bin 2 liraya, ya da az biraz daha fazla bir ücretle çalışmaktadır. Maalesef ülkemizde milli gelire en üst düzeyde katkıda bulunan katma değeri yüksek işlerde çalışan temsil ettiğimiz savunma işçileri de asgari düzeyde rakamlara mahkûm edilmektedir. Ücret ve maaşlarımız reel olarak sürekli erimekte alım gücümüz düşmeye devam etmektedir. Hem emek hem sermaye ve hem de hükümet tarafında konunun muhatapları taleplerimiz karşısında kulak tıkamayı inatla sürdürmektedir. Bugün açıklanan 1,64 Haziran ayı enflasyonu bu inadın devamı ve adeta emekçiler ile dalga geçmektir. Gerçekçi rakamların açıklanması ve ücretlere yansıtılması artık emekçilere karşı bir ahlak sorunu haline gelmiştir.

Sayın Kamuoyu değerli basın emekçileri;

Görüyoruz ki biz ürettikçe, yeni değerler yarattıkçayoksullaşırken birileri sırtımızdan zenginleştikçe, zenginleşiyor.2016 yılında emeğin ulusal gelirden aldığı pay%32 iken 2022 yılında bu oran %23,7’e kadar gerilemiştir. Aynı dönemde sermayenin payı ise %41,6’dan %49,9’a yükselmiştir. Çarkların kimin çıkarı için döndüğünü açıkça göstermektedir. Maalesef ki enflasyonun, hayat pahalılığının, ekonomik sıkıntıların kaynağı olarak işçi ücretlerini gösterilmektedir.Patronlarişçilerin ürettiği her değerin kaymağını alırken, işçilere düşen ise sadece yoksulluk, geçim sıkıntısı enflasyonla boğuşmak olmuştur.

İşçi-emekçilerin derdini dert etmedikleri aşikârdır. Çalışanların emeği ile geçinenlerin başında bir türlü geçindiremeyen asgari kölelik ücreti yanında bir de vergi soygunu var.Toplam vergi gelirlerinin %75’ni biz işçilerdenemekçilerden dar gelirlilerden alınmaktadır. Bordrodankes gitsin, koy vergi dilimini,al KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerle işçinin yükü artık arşı geçmiştir.Buradan soruyoruz: Dünyanın neresinde“vergi dilimi” gibi ucube bir yöntemle işçinin aylık ücretinin aylar sonra ciddi oranlarda düştüğü bir ülke? Bunun adı hükümet eliyle‘Yasal soygun’ dan başka bir şey değildir.

Yeter artık! Elinizi işçinin, dar gelirlinin, emeklinin cebinden çekin.Ekonomik krizin,enflasyonun ve hayat pahalılığının sebebi milyon dolar vergilerini affettiğiniz sermayedarlar, kredilerle, teşviklerle beslediğiniz iş birlikçi patronlar veemek karşıtı uyguladığınız ekonomi politikalarıdır.

Kamu çerçeve protokolünün hışmına uğrayan yüzbinlerce kamu işçisi yoksulluk sınırının yarısı kadar bir maaşa mahkûm edilmiştir.Gerçek bir EKZAM talebi için seslerini yükselten kamunun bir kolu olan biz savunma sanayii işçilerinin yaşamsal bu talebi barikatlarla engellenmiş görmezden gelinmiştir

Bizlere halasabredin çağrıları yapılmaktadır. Biz emekçilere zorla dayatılmaya ve giydirilmeyen çalışılan bu ekonomik kefeni ve Hazine ve Maliye BakanıMehmet Şimşek yeni vergi Programı’nıkesinlikle reddediyoruz. Emekçilerin bu yoksulluk enflasyon kıskacını daha da kötüye götürecek olan bu programa ne uyacak koşullarıne de katlanacak sabırları kalmamıştır.

İşsizlik büyürken, ekmeğimizin küçüldüğü, hak ve özgürlüklerimiz ayaklar altınaçiğnendiği, hukuksuzluk ve adaletsizliğin tavan yaptığıböyle bir dönemdebizler içintek çözüm ve kabul edilebilir durum işçi-emekçilerin insanca yaşayacak yaşam koşullarının sağlanmasından başka bir şey olamaz.

Kurt: İfade verirken Yalaz'ın yanında olacağım Kurt: İfade verirken Yalaz'ın yanında olacağım

Biz Türk Harb İş Sendikası işçileri olarak insanca yaşayacak ücret politikasını dönülmesini istiyoruz. Asgari ihtiyaçlarımızın karşılanacağı evrensel haklarımızdan en temel hakkımız olan, “Temel ihtiyaçların karşılanma hakkının karşılığını bulmasını istiyoruz.

Buradan Türk İş ve Türk Harb İş Genel merkezimize çağrımız;“Tüm siyasi kaygı ve siyasi konjonktürden bağımsız bir şekilde emeğin ve emekçinin yanında yer alarak sesimizi duyurmak adına tüm mücadele yollarını kullanarak eylemlilik süreçlerinin başlatılması ve işçinin kaderinin yalnızca ikili görüşmelere bırakılmamasıdır. Ek Çerçeve Protokolde yer alan 13. Madde ile işçiye emekçiye verdiğiniz sözlerin arkasında durarak gereğini yapmanızdır. ” 

Buradan Hükümete çağrımız;“İvedilikle ek protokolün tekrar gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal refah payı ve seyyanen artışı yapmalarıdır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi ve vergi düzenlemesi yapılması şart olmuştur. Artık bu sorun yalnızca bir mali sorun değil ülkemizin milli sorunudur. Bunu görmeniz de şart olmuştur.”

Bu nedenle bizler kurullarımızla üyelerimizle birlikte üyelerimizi rahatlatacak insan onuruna ve mesleki etiklerine uygun ücret politikaları tavizsiz hayata geçirilinceye kadar hukuki sınırlar içerisinde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı, işçiye reva görülen bu hayatın kabul edilmezliğini ifade etmeye devam edeceğimize bunun sorumlularının peşini bırakmayacağımızı Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak üyelerimizin beklentilerini karşılamaya yönelik eylemlerimize ve taleplerimize devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz”dedi.

Editör: Mustafa YILDIRIM