İktidarın, Aralık 2021'de sağlık çalışanları ile ilgili bir yasal düzenleme teklifi getirildiğini, bu teklifin muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturdukları kamuoyu neticesinde geri çekildiğini hatırlatan Kabukcuoğlu, “Teklif geri çekildiğinde, beklentiler teklifin yetersiz olduğu ve kapsamının arttırılacağı şeklindeydi. Bir hayal içinde sağlık çalışanları 6 ay beklediler.     Biliyoruz ki temmuz ayı ücretlilerin zam ayıdır. Temmuzdan hemen önce hazırlanan bu kanun teklifinde bir cinlik sezinlemekteyiz. Teklif, altı ay önce getirilen tekliften daha da yetersiz iyileştirmeleri öngörüyor. Bu ülkenin tüm insanları vatanını severdir, bundan hiç kuşku yok. Hükûmet, işi o hâle getirdi ki "Ya aç kal ya ülkeyi terk et." kıvamı yaratıldı. Sayın Cumhurbaşkanı dâhil "Hekimler gidiyorsa gitsinler." dediğine göre, yöneticilerimiz sağlık çalışanlarına ihtiyaç olmadığını ifade ediyorlar. Türk sağlık teşkilatı, yurt dışına hekim ihraç ediyor. TES-İŞ'in yaptığı araştırmada Mayıs 2020 itibarıyla yoksulluk sınırının 19.600 lira olduğunu biliyoruz oysa bir tıp tıp profesörü 17 bin Türk lirası maaş almakta yani sağlık çalışanları, istisnasız, yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında hayatlarını devam ettiriyorlar.” dedi.

Sağlıkların Tepesine Demokles'in Kılıcı Asılmaktadır

               Konuşmasında 11 maaşlı danışmanlar para bulan hükümetin, sağlık personeline gelince para yok tavrı takındığının altını çizen İYİ Partili Kabukcuoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “     Yasa teklifiyle, uzman hekim emekliliğine 2.100 lira kadar bir fark geliyor. Eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknisyenler dâhil hiçbir sağlık çalışanının emekliliğine bu dâhil değildir. Aktif sağlık çalışanlarının durumunda ise çok az bir iyileştirme getirilmiştir.     Mevcut yasa tasarısıyla sağlık çalışanlarının tepesine Demokles'in kılıcı asılmaktadır. Ek ödeme işlemlerini denetleyecek bir inceleme heyeti kurulacağı hükme bağlanmıştır. Hastane yönetimi, tavırlarını beğenmediği çalışanlara tam bir mobbing uygulama fırsatını yakalamıştır.     Hükûmet, bu denli yetersiz ve dar kapsamlı bir yasa teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini oyalamıştır. Sağlık personelini altı ay oyalamıştır. Sağlık çalışanlarının ayakta kalmasını sağlayacak bir tedbir değildir. Yasa teklifinin derhâl geri çekilmesi ve sağlık personelinin günümüz şartlarında ihtiyaçlarını karşılayacak bir yasa teklifinin getirilmesi gereklidir.”
 

Editör: Mustafa YILDIRIM