Yapılan açıklama şöyle; “Kadın haklarının siyasi pazarlık şeklinde tartışılmasını kesinlikle reddediyoruz. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun bir kısım hükümlerinin kaldırılması taleplerini, laiklik ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin etkili bir biçimde sağlanmasını engelleyen her türlü zihniyetin, söylemin ve girişimin karşısındayız.

İstanbul sözleşmesinden vazgeçmediğimizi bir kez daha vurgulayarak 6284 sayılı ve medeni kanundaki haklarımıza sahip çıkıyoruz.”

Editör: Mustafa YILDIRIM