Eskişehir - Bilecik Tabip Odası (EBTO), 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun VIII. Ulusal Kongresi'ne TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın da katıldı. Kongrede “Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?” ana başlığı adı altında kadın hekimlerin, sağlık çalışanlarının sorunları ve kadınların sağlık sistemiyle yaşadıkları sorunlar konuşuldu. Kongrenin açılış konuşmalarını EBTO Genel Sekreteri Seçil Biçer, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Yürütmesi Şükran Güleç Barutçu gerçekleştirdi.

“KADINLAR VARDIR”

En çok ölüme o yol açıyor En çok ölüme o yol açıyor

EBTO Genel Sekreteri Seçil Biçer, açılış konuşmasında, şunları söyledi: “Bu kongremiz boyunca, sağlık politikalarının kadına ve kadın sağlığına yaklaşımını, kadınların sağlık sistemi içinde hem hizmet sunan hem de alan olarak yaşadıklarını ve aslında olması gerekenin, açılmış uçurumun, bu uçurumun nedenlerini konuşacağız. Neyi, neden istediğimizi anlatacak ve kadınlar için olması gereken sağlık sistemini birlikte kurgulayacağız. Aslında göz önünde olanın görünmezliğini anlatacağız, ‘kadınlar vardır’ diyeceğiz.” TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise, şöyle konuştu: “Yeniden üreten insanlar, üreten kadınlar olarak toplumsal üretimle beraber, toplumsallaşmayı, üretimin toplumsallaştırılmasını ve bunun için mücadelenin de toplumsallaştırılmasını sağlamak gerekiyor. Biz de yakılan cadıların torunları olarak, bizi yakmayı hayal edenlere karşı sağlığın, özellikle de kadını, kadın bedenini görmeyen boyutunun ortadan kaldıracak ve kadınların yeniden sağlığın üretiminde en üretici güç olarak varlığını görünür kılacak çaba içinde bulunmamız hepimizin sorumluluğu olarak değerlendirilmeli.”

Editör: şenay Yıldırım