Köy Enstitüleri 84 yaşında Köy Enstitüleri 84 yaşında

Kadınların akademik, sağlık, sosyal, siyasal alanlarda güçlenerek lider olmalarının önüne bazı engeller çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, “Türkiye'de kültürümüzden gelen annelik görevi, evde çocuklarla ilgilenilmesi, eşlerin görev paylaşımında ataerkil yapının ön plana çıkması kadınların iş yaşamını zorlaştırıcı etmenler olarak gösterilmektedir. Kadınların eğitim alanında kariyerlerine devam ederken 21.yüzyılda da bilgi, beceri, deneyim ve tecrübelerinin önemsenmemesi, yetersiz olduğu görüşü kabul edilemez.” dedi.

Editör: şenay Yıldırım