İl başkanı tarafsız olmalı İl başkanı tarafsız olmalı

 Odunpazarı Modern Sanat Müzesinde(OMM)“Yas ve Haz” adlı sergide LGBT, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet değiştirme ameliyatları gibi konuları içeren görüntü ve simgelerle dolu bir sergi açılmış ve hali hazırda da umuma açık halde ziyaretçi kabul etmeye başlamıştır. Mahremiyeti kamuya taşımayı, teşvik edici girişimleri bir şiddet eylemi olarak değerlendiriyoruz. Gençliğin anlam ve değer dünyasını yıkma, gençliği kendi sapkın kimlikleri üzerinden tanımlama, gençliğin davranma, düşünme hürriyeti ile cinsel ve fiziksel bütünlüğünü kaybettirme girişimlerine karşı olduğumuzu söylemek, bir mecburiyet halini almıştır.

Böylesi bir serginin açılmasını kınıyor , OMM Vakfı yöneticilerini ve mütevelli heyetini bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. bu hassasiyeti taşıyan tüm kesimler adına bu serginin ivedilikle son bulmasını istiyoruz.”