Başkan Acar, yaptığı açıklamasında, 5609 Sayılı Kanunla değişik 775 Gecekondu Kanunu kapsamında oluşturulan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde imar planlamaları ve imar uygulamaları konularının TOKİ'ye ait olan yetkilerinin Odunpazarı Belediyesi’ne devredildiğini belirtti. Acar, "Kurt'u anlamakta artık gerçekten çok zorlanıyorum. Yıllar önce çözmesi gereken konuyu o kadar sürüncemede bıraktı ki artık hem biz hem de vatandaşlarımız söyleyecek laf bulamıyoruz. Kazım Kurt'un TOKİ ile yaptığı ve kendisinin de imzasının bulunduğu 7 nolu ek protokolün 3.maddesinde; ‘5609 Sayılı Kanunla değişik 775 Gecekondu Kanunu doğrultusunda idaremizce oluşturulan Eskişehir, Odunpazarı ilçesi, Karapınar Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde imar planlamaları imar uygulamaları konularında TOKİ'ye ait olan yetkiler Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmiştir’ deniyor. Burada yetkinin kimde olduğu açıkça belirtilmiştir. Sayın Kurt'un daha nasıl bir yetki istediğini ve beklediğini gerçekten anlayamıyoruz. Ama ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Yapamayacağını, beceremeyeceğini artık kendisi de çok iyi anlamış olacak ki sürekli kaçacak yer arıyor. Ayrıca ana protokolün 7. Maddesinde; ‘Gecekondu Önleme Bölgesinde yer alan tüm yapı ve eklentilerin tasfiyesi, yıkımı ve molozların temizlenmesi Belediye tarafından yapılacaktır. TOKİ tarafından ihalesi yapılacak alanların, ihale sonrası müteahhitlere yer teslimi yapılıncaya kadar geçen süre zarfında her türlü işgalden arındırılarak boş olarak TOKİ'ye fiilen teslimi Belediye'nin sorumluluğundadır. Gecekondu Önleme Bölgesindeki tüm işgallerin kaldırılması ve alanın temizlenmesi Belediye tarafından üstlenilecek olup TOKİ tarafından yapılacak ihale sürecinde alandaki işgallerin temizlenmiş olması şartı aranacaktır. Aksi takdirde TOKİ'nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan Belediye sorumlu olacaktır. Gecekondu Önleme Bölgesindeki mülkiyetlere ait her türlü şerh ve takyidatın kaldırılması ve temiz olarak TOKİ mülkiyetine geçirilmesi işlemlerinden Belediye sorumludur’ deniyor. Ana protokolde belirtilen ve kendisinin yapması gereken hiç bir şeyi yapmamış, yapmak için çaba sarf etmemiş üstelik ek protokolle de yetkileri TOKİ'den devralmasına rağmen yine sürekli bahanelerin arkasına sığınarak maalesef bu işi bu zamana kadar uzatmış ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmiştir” diye belirtti

Editör: Mustafa YILDIRIM