Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın


Laiklik ilkesi ihlal ediliyor
İktidarın Atatürk karşıtlığının dozunu arttırarak devam ettirdiğini söyleyen Tambova, “Milli Eğitim Bankanının meclis kürsüsünde tarikat ve cemaatlerle sayısız protokoller imzaladıklarını ve bunların devamının da geleceğini söylemesi alenen anayasa aykırılık teşkil etmektedir.  Bilinçaltının bir tezahürü olarak ortay çıkan ifadelerinde laiklik ilkesinin kasti olarak ihlal edildiği ve yok sayıldığı açıkça görülmektedir. Milli Eğitim Bakanının gazi meclisimizde yapmış olduğu fütursuzca açıklamalar adeta laik cumhuriyete karşı bir meydan okumadır. Erdoğan’ın, tek parti ve Atatürk dönemini faşist dönem olarak nitelemesiyle eş zamanlı olması da oldukça manidardır.” dedi. 
“Cumhuriyet değerleri ciddi tehdit altında”
Eğitim ve müfredat konusunun bir beka sorununa dönüştüğünü dile getiren Tambova, “Kendi, ilkel düşünce ve ideolojilerini hayata geçirmek için önlerindeki en büyük engelin, laik eğitim sistemi olduğunu bilmelerinden ötürü milli eğitimi adeta molla eğitime dönüştürmüş ve anayasayla ters düşmek pahasına her geçen gün bu minvalde söylemelerini artırmışlardır. Burada muhalefete düşen en önemli vazife ise cumhuriyet değerlerinin ciddi bir tehdit altında olduğunun bilinciyle hareket etmektir. Bu bilinç ve kararlılıkla önce yerel seçimler ve daha sonrasında da meclis çoğunluğunu sağlayacak ölçüde güçlü bir iradeyle ülkemizi gerçek temellerine ve kuruluş ilkelerine geri döndürmek en büyük sorumluluğumuzdur.” şeklinde konuştu.

Editör: Mustafa YILDIRIM