2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen tarım alanında yeni modeller uyguluyor. Toplam 28 öğrencisi bulunan tarım alanında her öğrencinin 1 dekar olmak üzere toplam 36 dekar ekip biçeceği uygulama yapacağı elde ettiği ürünün gelirini de kendisine ait olacağı bir model ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar.

Öğrenciler sahaya inerek uygulamalı eğitim yapma fırsatı buluyorlar. Öğrenciler iyi tarım uygulamaları ve organik tarımı hem teorik hem de uygulamalı olarak görüyorlar, öğreniyorlar ve üretime, ekonomiye katkı sunuyorlar.

Sarıcakaya ilçesinde öğrencilerin gerçekleştirdiği lavanta ve marul fide dikimine Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ile Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci eşlik ettiler.

Geleceğin mesleği olarak görülen yeni neslin tercihi tarım ve hayvancılık sektörünün kazandırılmasına yönelik tarım meslek liseleri, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca günümüzde artık tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması konusunda büyük önem taşıyan bir toplumsal süreç olarak görülüyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurumlar arası iş birliktekileri ile öğrencilerimize yönelik üretim yapacakları zeytin, buğday, marul, ıspanak gibi ürünler ile lavanta gibi alternatif ürünler ve sera gibi tarımsal alanlar ve atölyeler oluşturuluyor.

Tarım üretiminin çok önemli hale geldiği bu dönemde tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelmesi amacıyla tarım liselerinin aktif rol almaktadır.  Bu amaçla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “Akıllı ve Dijital Tarım” “Smart and Digital Agriculture” Avrupa Birliği Erasmus+ projesi yürütülmektedir.

Anadolu Üniversitesi, Sarıcakaya Belediyesi, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) projenin ortağı olup İspanya, Bulgaristan, Makedonya, Belçika da yabancı ortaklar olarak projede yer almaktadır.

Projeyle tıbbi ve aromatik bitkiler hammadde üretimine yönelik Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım bölümünde başta lavanta yağı olmak üzere aromatik bitkilerden yağların üretimi için bir laboratuvarda proje kapsamında kurulacaktır. Yine proje ile tıbbi ve aromatik bitkiler hammadde üretimine yönelik eğitim programı, sanal laboratuvar, e-öğrenme platformu ve akıllı sera uygulaması geliştirilecektir. Son olarak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uluslararası Kongresi düzenlenecektir.

Proje ile tarımda katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkiler aracılığıyla gençlerin tarımda istihdamını destekleyerek genç işsizliği önlemeyi amaçlamaktayız. Özellikle başta lavanta yağı üretimi olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerde hammadde üretimi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje ile bilinçsiz tarım faaliyetlerine karşın farkındalık oluşturma, tarımda dijitalleşmeyi destekleme, akıllı ve sanal tarım uygulamaları ve eğitimi programı geliştirme hedeflenmektedir.

Editör: Mustafa YILDIRIM