Ülkemizde ticari faaliyette bulunmak isteyen kişi ya da kişiler herhangi bir şirket türünü seçerek kuruluş işlemlerini tamamlamalı ve bir şirket çatısı altında yasal olarak faaliyetlerini gerçekleştirmelidir. Anonim, şahıs, komandit ve limited gibi türlere ayrılan şirketlerden her biri farklı özelliklere, avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Limited şirket ve anonim şirket ülkemizde en çok tercih edilen şirket türleridir. Ancak limited şirket kurmak ve anonim şirket kurmak için izlenmesi gereken adımlar farklı farklıdır. Bu süreçlerin eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için muhasebeci desteği alınması önerilir.

Sayfa: https://armaganyoruk.com/anonim-sirket-nedir-nasil-kurulur/

Limited Şirket Nedir?

Bir ya da birden fazla kişinin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurabildikleri bir şirket türü olan limited şirket sahip olduğu özelliklerle diğer şirket türlerinden ayrılmaktadır. Limited şirketin tanımı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5032. maddesinde açıkça yapılmaktadır. Bu doğrultuda; bir ya da daha fazla sayıda tüzel ya da gerçek kişinin ticaret unvanı çatısı altında kurduğu şirket tipi olan limited şirket genellikle orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilmektedir.

Limited şirketi diğer şirket türlerinden ayıran özelliklerin başında öz sermayesinin tamamen şeffaf olması gelir. Limited şirket en fazla 50 ortakla kurulabilmekte olup ortakların sorumluluğu taahhüt edilen sermayeyle sınırlı tutulmaktadır. Bu kapsamda limited şirket sermayesi bölünebilmekte ancak hisselerin paylara dağıtılması söz konusu olmamaktadır.

Limited şirket kurumlar vergisine tabi olmakta ve yasal olan hemen her tür faaliyet için limited şirket kurulabilmektedir. Limited şirketlerin diğer bir özelliği halka açılamıyor olmasıdır. Ayrıca limited şirketlerin tahvil çıkarma hakkı yoktur. Limited şirketlerin avukat bulundurması da zorunlu değildir. Diğer yandan yönetici ve genel kurul gibi statülere sahip yetkililer bulunmalıdır.

Sayfa: https://armaganyoruk.com/limited-sirket-nedir-nasil-kurulur/

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kuruluşunun yapılması için bazı prosedürlerin tamamlanması şarttır. Bu adımları titiz bir şekilde gerçekleştirmek gerek kuruluş sürecinde gerek sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önleyeceğinden mutlaka muhasebeci desteği alınması gerekir. Mali müşavir ya da muhasebeciler uzmanlıkları ve deneyimleri ile limited şirket kuruluş sürecini sorunsuz bir şekilde yürütebilmektedirler. Ayrıca şirket kuruluşunun tamamlanmasının ardından vergi ve sigorta gibi yasal zorunlukların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinde de muhasebecilerin rolü göz ardı edilmemelidir.

Limited şirket kurmak için belirli bir sermayeye ihtiyaç duyulur. Sermayenin yanı sıra çeşitli masraflar için de bazı ödemeler yapılması gerekir. Bu masraflar arasında mali müşavir, vergi dairesi, rekabet kurulu ya da ticaret odası kayıt ücretleri sayılabilir. Söz konusu işlemlere ait fiyat bilgileri her yıl güncellenmektedir.

Limited şirket kurmak için bazı evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlamak gerekir. Mali müşavir ya da muhasebeci desteği alınarak kolayca yürütülebilecek bu süreçte izlenmesi gereken limited kuruluş aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

-    Limited şirketin kuruluşu ve faaliyete geçmesi için gereken belgeleri toplamak,

-    Şirketin ana sözleşmesini eksiksiz bir şekilde hazır etmek,

-    Ana sözleşmeyi noter huzurunda tasdik ettirmek,

-    Limited şirket ortaklarına ait kimlik fotokopilerini ve fotoğraflarını hazırlamak,

-    Vergilendirme ve banka hesabı açma sürecini tamamlamak,

-    Ticaret sicili kaydını gerçekleştirmek,

-    Muhasebeci ya da mali müşavire vekalet vermek,

-    Vergi dairesine gerekli bildirimleri yapmak,

-    Kira kontratı imzalamak,

-    Belediye ve oda kayıt işlemlerini tamamlamak.

Limited şirket kuruluşu sırasında hazırlanması gereken belgeler mali müşavir ya da muhasebeci tarafından tamamlanır. Hazırlanacak olan belgeler içerisinde; kurulacak olan limited şirketin ticaret unvanı, adresi, sermaye tutarı, işletme konusu, ilan şekilleri ve özel bilgiler gibi çeşitli detaylar eksiksiz bir şekilde bulunmalıdır. Hazırlanan sözleşmenin MERSİS sistemine kayıt işlemi mali müşavirler tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra vergi ve banka sürecine geçilir. Alınmış olan MERSİS numarası ilerleyen süreçte limited şirket tarafından vergi numarası olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Medya Yönetimi Sosyal Medya Yönetimi

Vergi numarasının alınmasından sonra ticaret siciline gerekli belgeler gönderilir. Şirketin kayıt sırasında bağlı olduğu ticaret odasına gidilir ve evrakların teslimi gerçekleştirilir. Bu evraklar arasında; oda kayıt beyannamesi, vekâlet, şirket ortaklarına ait bilgiler ve Rekabet Kurumu’na yatırılan ücret dekontu bulunur. Yapılan başvurudan sonra tasdik edilen faaliyet belgesi, sicil tasdiknamesi ve tescil yazısı teslim alınır. Teslim alınan belgelerle birlikte limited şirket kuruluşu resmi olarak gerçekleşir. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını takiben imza sirküleri de alınmalıdır.  

Limited şirket kurmak isteyenlerin önünde durumu zorlaştıran engeller bulunmaz. Bununla birlikte anonim şirket kurmak gibi limited şirket kurmak isteyen kişiler de yasal prosedürlere dayanan bu süreci muhasebeci desteği alarak yürüttükleri takdirde kolayca tamamlayabilmektedirler. Limited şirket pek çok farklı avantajın yanı sıra dezavantajlara da sahip olabileceğinden; limited şirket kurmak isteyen girişimciler detaylı araştırmalar yapmalıdır. Hayata geçirmek istedikleri iş fikri, işin ölçeği ve pek çok farklı etkeni değerlendirmek doğru şirket türünü seçmeyi sağlayacaktır. Bu sayede iş hayatı içerisinde çeşitli avantajlardan faydalanma imkanı elde edilebilmektedir. Siz de limited şirket kurmak ya da anonim şirket kurmak arasında kararsız kaldıysanız muhasebeci görüşü almayı tercih edebilirsiniz.